Isaf och Eupol utbildar poliser

Eupol och Isaf samarbetar för att stärka polisen i Sheberghan. Det handlar främst om utbildningsinsatser, men också om utrustning i den mån Isaf och Eupol har möjlighet att hjälpa till.

Afghan National Police, ANP, i Sheberghan har träningspass. Den afghanska träningsledaren har tidigare själv tränats av Isaf och Eupol. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Försvarsmakten
Jörgen Stridsman och Michael Gäfvert från Eupol och Lars-Erik Sköld från Isaf stöder ANP i träningen. – ANP är entusiastiska och har bråttom att lära sig nytt, säger Lars-Erik Sköld från Isaf.
Jörgen Stridsman och Michael Gäfvert från Eupol och Lars-Erik Sköld från Isaf stöder ANP i träningen. – ANP är entusiastiska och har bråttom att lära sig nytt, säger Lars-Erik Sköld från Isaf. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Försvarsmakten
Den minst påkostade lokalen är arresten. De misstänkta sitter här en eller två dagar, sedan tar åklagare över fallet.
Den minst påkostade lokalen är arresten. De misstänkta sitter här en eller två dagar, sedan tar åklagare över fallet. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Försvarsmakten
Jörgen Stridsman och Michael Gäfvert från Eupol och Lars-Erik Sköld från Isaf stöder ANP i träningen. – ANP är entusiastiska och har bråttom att lära sig nytt, säger Lars-Erik Sköld från Isaf. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Försvarsmakten
Den minst påkostade lokalen är arresten. De misstänkta sitter här en eller två dagar, sedan tar åklagare över fallet. Foto: Henrik Klingberg/FS 17/Försvarsmakten

I Sheberghan i Jovzjan-provinsen i nordvästra Afghanistan finns ungefär 800 poliser. Det är rätt vanligt att poliserna arbetar under knappa förhållanden. Och det är inte helt ovanligt att det finns en misstro mot polisen eftersom det förekommer korruption. Men Eupol och Isaf satsar på utbildning och på mentorskap – man följer ANP:s (Afghan National Police) arbete och försöker ge tips och råd.

Oftast är Eupol-poliserna Michael Gäfvert och Jörgen Stridsman med på ANP:s morgonmöten i Sheberghan. Det handlar om vad som ska göras och vad som gjorts. En taliban som man sökt en längre tid är gripen. En kvinna har rapporterat att hennes man är våldsam. En misstänkt har gripits av antiterroriststyrkan.
– Vad har hänt med den våldtagna pojken, undrar Michael Gäfvert.
– Den som våldtog är nu i åklagarens händer, svarar polischefen.

Till ett träningspass ansluter Lars-Erik Sköld från Isaf FS 17, som precis som Jörgen Stridsman och Michael Gafvbert är polis civilt och har Provincial Office Sheberghan som bas. Tillsammans med ANP:s instruktör går polissamverkansofficer Lars-Erik Sköld och Michael Gäfvert och Jörgen Stridsman genom några övningar.
– Det är mina företrädare från Isaf, FS16 som lagt grunden till det här. De vi utbildar här och nu kommer förhoppningsvis vara chefer och träna sina kolleger, så det handlar om hjälp till självhjälp. Målet är att de ska bli fullfjädrade framtida instruktörer, säger Lars-Erik Sköld.

Sammanlagt finns fem poliser just nu på campen, PO Sheberghan. Tre från Isaf och de två från Eupol.
– Vi strävar efter att gemensamt stödja och hjälpa den lokala polisledningen ner till den enskilda polismannen, säger Lars-Erik Sköld.
– Dessutom är vi ju alla poliser hemma med samma utbildning, så vi planerar utbildning och stöd till ANP tillsammans. ANP ser oss som en, och struntar i vilken uniform vi har, säger Jörgen Stridsman.

Det är, med svenska mått, rätt enkla lokaler på polisstationen i Sheberghan. Sämst är kanske arresten där det sitter två misstänkta i väntan på att åklagaren ska ta beslut.
– Vi tog lite filtar hit till arresten för några dagar sedan, men i dag fattas några, säger Michael Gäfvert.

Läs också: Pengar till ny polisstation