Intensiv slutövning för samband

Sju kadetter på yrkesofficersprogrammet (YOP 06/09) med inriktning samband, hade några intensiva övningsdagar i Hagshult.

Christer Ljungberg (ElektrosystA) instruerar kadetterna Roos och Vikblad. Foto: Stefan Randow/Försvarsmakten
Vy över campen som byggdes upp.
Vy över campen som byggdes upp. Foto: Christian Vikblad/Försvarsmakten
Kommunikationsnät Helikopter användes som grund- och övningsplattform.
Kommunikationsnät Helikopter användes som grund- och övningsplattform. Foto: Stefan Randow/Försvarsmakten
Vy över campen som byggdes upp. Foto: Christian Vikblad/Försvarsmakten
Kommunikationsnät Helikopter användes som grund- och övningsplattform. Foto: Stefan Randow/Försvarsmakten

– De har fått sköta allt själva, från planering till materielbeställning och kontakter med myndigheter, berättar kurschefen från FMTS luftsektion Roger Nordlinder. De har fått mycket ansvar och skött det väldigt bra!
– Vi jobbade heltid i två veckor, plus lite förplanering för att allt skulle bli klart, sa Marcus Sandquist som övades i rollen som kvartermästare.

Scenariot för övningen var att de övade utgjorde en förstyrka till en basering för både helikopter och flyg. Uppgiften var att upprätta ett telekommunikationsnät. Nätet, ett mobilt nät som innehöll krypterad telefon, e-post, LAN och en trafikledningstjänst. Det skulle också ha uppkoppling till det allmänna telenätet.
– Kommunikationsnätet kom från Linköping och är gjort för helikopter. Det är en nedskalad version av flygvapnets nät, men det är mer mobilt och mindre personalkrävande, förklarar YOP-eleven Karl Markus Johansson som var plutonchef under övningen.

Styrkan var ”self-sustained” vilket betyder att de fick sköta sin egen support. Där hade kvartermästaren Marcus Sandquist en huvudroll.
– Det gäller att känna till verksamheten, ligga i framkant med planeringen och informera chefen om begränsningarna som finns. Men det flöt på bra, tycker jag.

Lärare från FMTS elektrosystemavdelning följde också med ut på övningen, för att stötta eleverna och se till att vissa delar av den camp som sattes upp fungerade. Christoffer Madsen var en av dem och han såg positivt på deltagandet.
– Det är nödvändigt att lärare följer med ut på övningar där de system som vi utbildar på används och är i rätt miljö. Det ger en bild av vad kommande elever hanterar på hemförband och i insatsorganisationen. På det hela taget har det varit en bra erfarenhet för de inblandade lärarna, och något vi vill göra återkommande.

Motiverade kadetter och aspiranter

Till övningen kom också 27 aspiranter som YOP-eleverna förde befäl över.
– Det var väldigt roligt att arbeta med aspiranterna, sa Karl Markus Johansson. Det märks att de är mycket motiverade och de ställde klipska och relevanta frågor.
 
– Övningen var ett lyckat sätt att avsluta terminen och knyta ihop säcken på, tyckte Marcus Sandquist.
– Det har varit en bra och givande slutövning, sammanfattar Karl Markus Johansson, högt tempo och mycket att göra hela tiden. Vi hade dessutom bra väder och förbannat kul!