Helikopterfrågor engagerar

I samband med ett politiskt besök i Östergötland måndagen den 1 juni besökte försvarsminister Sten Tolgfors Helikopterflottiljen tillsammans med en delegation bestående bland annat Olof Andersson, Mikael Östlund och Jonas Karlsson.

Ställföreträdande helikopterflottiljchef Magnus Westerlund välkomnar försvarsminister Sten Tolgfors. Foto: Amanda Thellsén

Delegationen välkomnades av Magnus Westerlund, ställföreträdande chef vid Helikopterflottiljen och fick därefter en presentation om Helikopterflottiljens verksamhet.

Tolgfors var lyhörd och mån om att hitta lösningar för att komma tillrätta med problematiken gällande såväl förseningar, leveranser och modifieringar av de nya helikoptersystemen. Tolgfors är medveten om komplexiteten i frågan och det är bland annat därför han har tillsatt den militära helikopterutredningen.

Delegationen fick även under dagen en närmare genomgång av helikopter 14.