Grattis till Årets Fredsbevarare 2009

Sjuksköterskan Maria Sääf har av en enig jury utsetts till Peace Keeper of the Year år 2009.

Maria Sääf, årets fredsbevarare 2009. Foto: Ulrika Adolfsson/Försvarsmakten

Maria Sääf tillhörde bland annat sjukhuskompani 102 L samt 104 L i Libanon år 1989/1990. Detta var i början av sin Fredsbevarande verksamhet. Utöver detta har hon tjänstgjort som sjuksköterska vid bataljoner i Bosnien, Kosovo, Kongo och nu senast i Tchad. Hennes totala verksamhet i fredsbevarartjänst spänner över en rymd av ca tjugo år.

Maria har för övrigt varit en eldsjäl i BBMC i där hon verkat som sekreterare i flera år och har även tidigare tillhört fredsbaskrarnas styrelse under en tid. Hon är också en organisatör av stor skala och har ofta varit en av de drivande krafterna vid träffar av olika slag för gagn av veteran verksamheten. Dessutom har Maria skrivit ett flertal högst intressanta artiklar om fredsbevarande verksamhet från sina olika stationeringsplatser men även från de träffar och MC-turer hon gjort tillsammans med BBMC. Maria tillhör också valberedningen för val av ledamöter till fredsbaskrarnas styrelse.

Juryns motivering enligt följande:

Maria Sääf har med sitt engagemang, kamratskap och professionalism åstadkommit mycket goda prestationer för såväl veteraner som lokalbefolkningen i många insatsområden.
Maria är urtypen för en fredsveteran som också arbetar mycket engagerat för fredsveteraners väl och många har Maria att tacka för det engagemanget.  

PEACE KEEPER´S DAY instiftades av FN och på initiativ av FN:s dåvarande Generalsekreterare Kofi Annan år 2003 för att på UNTSO:s födelsedag den 29:e maj högtidlighålla alla fredsbevarare då som nu.

Maria Sääf kommer nu att tillhöra samma grupp som tidigare mottagare av utmärkelsen, Anders Brännström år 2005, Roland Rosenqvist år 2006, Ingemar Robertson år 2007 samt Helge Stålnacke år 2008.