Genom fallenhet och ansträngning

Hundens nos är en oslagbar sensor för dofter. Rätt tränad kan rätt hund vara ett mycket användbart verktyg i människans tjänst, förutom att fortfarande vara människans bäste vän.

Swedec är central utrednings- och försöksledare inom området ammunitionssökande hundar i Försvarsmakten. Foto: Katarina Forsberg/Försvarsmakten
Träning i olika miljöer är mycket viktigt för hunden.
Träning i olika miljöer är mycket viktigt för hunden. Foto: Katarina Forsberg/Försvarsmakten
Träning i olika miljöer är mycket viktigt för hunden. Foto: Katarina Forsberg/Försvarsmakten

Tillsammans med Försvarsmaktens Hundtjänstenhet (FHTE) är Swedecs centrala utrednings- och försökledare inom området ammunitionssökande hundar i Försvarsmakten. Vid Swedec finns i dag hundinstruktörer som bland annat arbetar med att utbilda instruktörer och gruppchefer i till exempel sök efter ammunition och vapen med hund. I framtiden genomförs också utbildning till provledare för att i större omfattning kunna kvalitetssäkra ammunitionssökande hundekipage till insatsorganisationen.

Hundtjänstens valspråk, Igenio et Labore betyder ungefär "genom fallenhet och ansträngning" och beskriver hundtjänsten väl. För att lyckas hela vägen fram som ekipage krävs känsla, fallenhet och hårt arbete. I Försvarsmakten finns i dag ett stort antal hundekipage med olika uppgifter vid förbanden, såsom bevakning och ammunitionssök. Vid Swedec sorterar hundverksamheten under funktionsenheten och arbetar med utbildning och utveckling i form av olika försök med nya hundtyper inom funktionen ammunitions- och minröjning. Detta sker i samverkan med hundavdelningen vid Ing 2, Eksjö, övriga insatsförband samt i vissa fall även polisen.

Flera raser kan passa

Det är en lång väg fram till ett färdigutbildat hundekipage. Först gäller det att hitta en hund som har de rätta egenskaperna, både mentala och fysiska.
– Försvarsmakten bedriver egen avelsverksamhet vid Försvarsmaktens avelsstation i Sollefteå, berättar kapten Jörgen Nilsson, hundansvarig vid Swedec.

Där avlas bara schäfervalpar för att de har den största avelsbasen och de klarar de flesta uppgifter tillräckligt bra.
– Vi tar dock in hundar från andra håll också, för vår verksamhet kan till exempel springer spaniel, labrador eller den belgiska vallhunden mallinois också passa bra.

Även om antalet valpar är ganska stort är det inte alla individer som lämpar sig för vidare utbildning.
– Vi räknar med att cirka 30 procent av valparna i kullarna kan bli användbara, säger Jörgen Nilsson. De ska ha rätt förutsättningar och rätt mentala och fysiska egenskaper för att kunna utbildas vidare.

Alla valpar placeras hos fodervärdar under de första 12-15 månaderna av sina liv. Därefter tas de in till FHTE:s anläggning i Rosersberg utanför Stockholm för grundutbildning samt tester. 
– Vid cirka 15 – 18 månader testas hundens mentala egenskaper, hans/hennes uthållighet och förmåga att samarbeta med människor. De hundar som inte visar sig lämpliga för Försvarsmakten kan övertas eller säljas till Polisen, Tullen eller också någon utländsk myndighet alternativt säljas tillbaka till sina fodervärdar.
Övriga får starta sin vidareutbildning som inleds med cirka 6 månaders grunddressyr vid FHTE för att därefter flyttas över till något insatsförband till exempel Ing 2 som fortsätter ekipagedressyren under ytterligare cirka 6-8 månader. Denna sker ofta tillsammans med hundföraren. Slutligen behörighetsprövas ekipaget hos SWEDEC och därmed är ekipaget godkänt för insats. 

Bli fodervärd

– Försvarsmakten har ett stort behov av fodervärdar till våra valpar beroende systemet vi har valt enligt ovan. Om man går i tankarna på att skaffa en valp så kan jag rekommendera att vara fodervärd, där man får all support i sitt hundägande av FM. Det är bara att anmäla sitt intresse till FHTE så ombesörjer de ärendet. Man ska bara vara beredd på att lämna ifrån sig sin valp vid 15 månaders ålder vilket kan vara känslomässigt jobbigt.

– Swedec har tillsammans med FHTE utbildat ett stort antal hundekipage genom åren. Swedec har också uppdraget att kvalitetssäkra hundekipage (behörighetsprov). Hundens utbildningstid och antal verksamma år skiftar från individ till individ men hunden brukar vara färdig vid tre års ålder och kan arbeta fram till nio-tioårsåldern. Minhundar och am- och vapensökhundar har använts på våra utlandsmissioner, till exempel har ett antal ekipage understött vid olika sökoperationer i Kosovo med mycket stor framgång.

Viktigt med miljöträning

Jörgen Nilsson berättar:
– Hundarna tränas tidigt på att reagera på olika typer av doft från sprängämnen. Det enda hunden egentligen förväntas göra är att noga använda sin nos och tydligt markera de fynd den gör. Det svåraste är egentligen inte att lära hunden detta utan att träna hela ekipaget i olika störande miljöer, allt för att efterlikna den verklighet de sedan ska arbeta i. Denna träning kräver mycket tid.

Det finns många olika saker som kan störa hundens arbete. Klimat och temperatur, buller, lukter, pågående verksamhet av de mest skiftande slag. Därför är det av yttersta vikt att ekipagen under utbildningstiden får möjlighet att utveckla sitt samarbete i många olika situationer och förhållande.

– Vi tränar till exempel fordonssök på olika sätt, stopp vid check-point, genomsökning av ett större antal parkerade bilar, vi övar på personbilar såväl som på lastbilar och bussar. Hundarna ska kunna söka igenom olika typer av byggnader, från ett uthus till ett värmeverk. Vi tränar också väsksök där vi kan tänka oss att hunden till exempel ska arbeta vid en gränskontroll eller sök vid en fordonskontroll med bagage.

Hunden ska kunna arbeta i ett tämligen högt tempo utan att för den skull slarva eller störas av avvikelser i miljön.
– Vi kan kalla det "slarvig noggrannhet" avslutar Jörgen.