Försvarsministerbesök på omdiskuterad flygplats

Försvarsminister Sten Tolgfors och kommunstyrelsens ordförande i Uppsala Gunnar Hedberg besökte på onsdagen Luftstridsskolan.

Försvarsminister Sten Tolgfors besökte på onsdagen Uppsala för att bland annat informera sig om verksamheten vid flygplatsen. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten

Försvarsmaktens beslut att avveckla den militära verksamheten vid Ärna flygplats har under våren varit omdiskuterat. Därför ville försvarsministern besöka flygplatsen och på plats bilda sig en uppfattning om verksamheten.

Besöket inleddes i flygledartornet där flygplatschef Olle Torbratt berättade om flygplatsens specifika förutsättningar. Bland annat har räddningsstyrkorna på militära och civila flygplatser olika förutsättningar. Besökarna fick se en demonstration av flygplatsräddningsstyrkan som kan nå fram till ett havererat flygplan på endast 90 sekunder, att jämföra med de 180 sekunder civila räddningsstyrkor har på sig.

Det blev också tid för ett möte med Luftstridsskolans tillförordnade chef Johan von Knorring.

Besöket vid Luftstridsskolan är ett av flera besök vid flygvapenförband som försvarsministern gör denna vecka.

– Det är oerhört viktigt att få höra förbandschefernas och personalens åsikter och synpunkter på verksamheten och det får jag möjlighet till vid mina förbandsbesök, sa Sten Tolgfors.