Första spadtaget för ny strid i bebyggelse-anläggning

Försvarsmaktens uppgift är i första hand att vara ett insatsberett försvar inom och långt utanför Sveriges gränser. Denna uppgift kräver goda färdigheter avseende strid i bebyggelse. Därför kommer en särskild anläggning att byggas på Kvarn där Försvarsmaktens personal kan träna strid i bebyggelse.

Första spadtaget togs av fr v Jan- Erik Lundh, Skanska, Klas Eksell, Markstridsskolan, Ronald Månsson, Skaraborgs regemente och Göran Walhström, Fortifiktionsverket. Foto: Maria Kvarnmarker

– Detta kommer att bli en av de viktigaste anläggningarna likställd med våra fält för skarpskjutning. Bebyggelse är den vikigaste terrängen att behärska, säger Ronald Månsson, chef för Skaraborgs regemente.

En fiktiv stadsmiljö kommer att byggas på Prästtomta övningsfält vid Kvarn där Försvarsmakten kan öva strid i bebyggelse under realistiska och skarpa förhållanden. Anläggningen kommer att ha ett 40-tal olika byggnader och byggtiden beräknas pågå från juni 2009 till juni 2011. I anläggningen kommer ett kompani med stridsfordon/stridsvagnar att kunna öva. Anläggningen kommer att rustas med olika instrument för att kunna simulera olika typer av vapenverkan och kunna nyttja olika former av simulatorer.

Till anläggningen kommer en särskild instruktörsgrupp ur Markstridsskolan för utbildning att kopplas. Skaraborgs regemente, P 4, och Fortifikationsverket kommer att ansvara för fältservicefunktionen och vidmakthållande av byggnaderna.
– Vi har under tio års tid arbetat för att denna anläggning ska bli realitet, säger Mats Walldén som har en del av för utveckling av konceptet inom Försvarsmakten.
– Nu faller en av de sista pusselbitarna på plats och vi kan öva soldat, grupp, pluton och snart även kompani. Det som återstår är att dimensionera och slutföra konceptet för att utbilda och träna kommande insatsorganisation säger Walldén.

Andra platser – andra nivåer 

Anordningar för att öva upp vår förmåga för insatser i bebyggelse områden finns på olika platser där Försvarsmakten har verksamhet. Konceptet bygger på tre olika nivåer:

  • Nivå 1 anläggning för grupp (ca 8-10 soldater) finns i Boden, Skövde och Revinge.
  • Nivå 2 anläggning för pluton (ca 30-40 soldater) finns i på Kungsängen i Stockholm.
  • Nivå 3 anläggning  för kompani (ca 150-200 soldater) kommer att finnas på Kvarn 2011.