Första C-17 levereras

Den första Boeing C-17 Globemaster levereras den 27 juli. Samma dag aktiveras samarbetet tolv nationer emellan att genomföra militära och humanitära transporter runt om i världen.

ÖB Sverker Göranson är en av deltagarna vid ceremonin där det första planet tas emot. En stor del av medverkande nationers försvarsministrar liksom Natoföreträdare deltar också.

Ett multinationellt konsortium med tolv nationer som delar på tre C-17 har inte skapats tidigare. Nationerna är Bulgarien, Estland, Finland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovenien, Sverige, Ungern samt USA. I samarbetet har varje nation betalat för ett antal flygtimmar per år. Sverige har beställt näst flest, efter USA.

Besättningarna på planen kommer från de deltagande nationerna och planen baseras på Pápa flygbas i Ungern. Sammanlagt är det 30 svenska familjer som kommer att bo och arbeta på platsen.

Svenska medier inbjuds att vara med vid ceremonin, träffa svenskar som ska arbeta med Heavy Airlift Wing (HAW), samt bekanta sig med C-17 planet.

Speciell ackreditering krävs, hämta registreringsformulär här (pdf)