Fokus på insats och beredskap

Försvaret går mot ett nytt personalförsörjningssystem som ska baseras på frivillighet. Under onsdagen presenterade regeringens pliktutredare Anders Swärd slutbetänkandet om personalförsörjningens framtid.– Försvarsmakten ska nu analysera utredningens förslag, säger ledningsstabens chef generallöjtnant Jan Salestrand.

Försvarsmakten behöver välutbildade soldater och användbara förband i ett försvar som är inriktat på insats och beredskap.
– Vi kan inte ha ett system som innebär att vi utbildar med plikt men att det är frivilligt med insats. De som vi rekryterar ska vara inställda på att delta i alla typer av insatser från början, säger Jan Salestrand.

Försvarsmakten ska anpassas för att kunna sätta in 2 000 soldater, varav cirka 1 600 i internationella insatser. Utöver det ska det även kunna finnas 300 soldater i snabbinsatsberedskap. Försvarsmakten ska också delta i en stridsgrupp vart tredje år.
– Vi behöver ha ett system för att lösa de uppgifterna, det går inte med pliktsystemet så som det är utformat i dag, säger Jan Salestrand.

Fokus på insats och beredskap

Personalen som finns i dag har gjort en utbildning på 10-11 månader men nu ställs det högre krav på den enskilde soldaten än vad det gjorde för 10-15 år sedan.
– Tittar man på nationella och internationella insatser med hög konfliktnivå räcker det inte med att ha ett års värnplikt i grunden, man behöver mer träning, säger Jan Salestrand.

Det krävs bättre samövning innan soldaterna åker iväg på internationella insatser. Hittills har Försvarsmakten arbetat med att rekrytera soldater till utlandstjänst samtidigt som arbetet med att utbilda värnpliktiga har pågått. Det har inneburit att kraft och resurser har lagts på att utbilda värnpliktiga som sedan inte deltar i insatser. Målet är nu att sätta fokus på insats och beredskap och att resurserna kommer till användning.

– Vi står inför en stor utmaning. Att rekrytera 4 000 personer årligen är en uppgift vi ställer oss ödmjuka inför. Försvarsmakten har genomgått ett antal stora omvälvningar som har ställt om verksamheten, trots det har vi klarat av att leverera en högkvalitativ förmåga, säger Jan Salestrand.

En tillgång i det civila

Utbildningen och tjänstgöringen som de nya frivilliga soldaterna genomgår ska även vara en tillgång på den civila arbetsmarknaden i form av kompetens och personlig mognad.

– Det ska vara en merit att ha varit soldat. Du lär dig att jobba självständigt och i ledande roller i försvaret, säger Jan Salestrand.

Försvarsmakten strävar efter ett samarbete med arbetsmarknaden. En kontraktsanställd soldat som lämnar sitt civila arbete för att tjänstgöra under en begränsad period i Försvarsmakten ska sedan kunna återgå till sitt civila jobb.