Farlig gas förångas snabbt

De senaste dagarna har det rapporterats i olika medier om den giftiga vätskan hydrazine som finns i de amerikanska stridsflygplanen F-16 Fighting Falcon. Under flygövningen Loyal Arrow, som genomförs 8—16 juni, kommer bland annat F-16 Fighting Falcon flygas från F 21 i Luleå. När vätskan kommer i kontakt med luft övergår den till gas. Denna gas dunstar snabbt och om du inte befinner dig inom riskområdet som är 50 meter från läckan är faran över, även om det blåser hårda vindar.

F-16 Fighting Falcon är utrustad med en nödkraftgenerator som drivs av Hydrazinehydrat, en blandning av Hydrazine och vatten. Arkivbild. Foto: Louise Levin

Flygresenärer från Luleå Airport kommer inte att komma i kontakt med hydrazinet om det blir ett läckage längs med startbanan, eftersom avståndet mellan startbanan och stationsbyggnaden är drygt 400 meter – mer än 350 meter längre än riskområdets 50 meter.

– Hydrazine, som är ett slags raketbränsle, är ett flyktigt ämne. Det dunstar snabbt. Vid en eventuell brand så försvinner det med en gång, berättar Anders Jonsson flygplatschef vid flottiljen.

Det amerikanska flygplanet F-16 Fighting Falcon är utrustad med en nödkraftgenerator – Emergency Power Unit, EPU, som inom en halv sekund efter aktivering ska förse flygplanet med kraft om hydraul-, el- eller motorfel uppstår. Detta för att en säker landning ska kunna genomföras.

Det är i EPU:n som det farliga ämnet finns, den drivs av Hydrazinehydrat, en blandning av Hydrazine och vatten.

God beredskap

På flottiljen finns beredskap för att kunna hantera ett läckage av den giftiga vätskan. I räddningsinstruktionen, som är utarbetad vid flottiljen, finns beskrivet vilka åtgärder som vidtas vid olika situationer. Här är även den kommunala räddningstjänsten inblandad eftersom det är de som ska genomföra insatsen.

– Vår beredskap är god, och initialt startar vi insatsen, säger Anders Jonsson.

Gästande förband med F-16 har ett speciellt utrustat team som är utbildade för att omhänderta hydrazineläckage.

I händelse av att någon exponerats av Hydrazine skall denne saneras och uppsöka läkare. Motgiftet, Pyridoxinhydroklorid, finns både på flottiljen och även på Sunderby sjukhus.

Under övningen kommer Turkiska och Portugisiska F-16 flygplan att flyga från F 21 i Luleå och Norska flygvapnet flyger från Bodö.