Fältarbeten i alla konfliktnivåer

Fältarbetsfunktionen fanns väl representerad på arméns markstridsdagar som genomfördes i Karlsborgsområdet i början av juni. Nytt för i år var att en målbildsövning ingick i upplägget, målbilden som förevisades var arméns förmåga till väpnad strid i alla konfliktnivåer. Att fältarbeten är en viktig del av denna förmåga bevisades genom att funktionen fanns väl representerad med en mängd olika system under flertalet av momenten.

Den maskinella fordonsmattan förevisas för intresserade besökare under målbildsövningen. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Redan vid ingången till målbildsövningen mötte besökarna på fältarbeten. Här i form av genomsök av ett fordon med en vapen- amsökhund.
Redan vid ingången till målbildsövningen mötte besökarna på fältarbeten. Här i form av genomsök av ett fordon med en vapen- amsökhund. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Ett så kallat Rapid Shelter byggdes upp på utställningsområdet.
Ett så kallat Rapid Shelter byggdes upp på utställningsområdet. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Vid en avslutande materielförevisning deltog från vänster, den maskinella fordonsmattan, djupminröjarmaskinen och den fjärrstyrda truppminröjarmaskinen.
Vid en avslutande materielförevisning deltog från vänster, den maskinella fordonsmattan, djupminröjarmaskinen och den fjärrstyrda truppminröjarmaskinen. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Redan vid ingången till målbildsövningen mötte besökarna på fältarbeten. Här i form av genomsök av ett fordon med en vapen- amsökhund. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Ett så kallat Rapid Shelter byggdes upp på utställningsområdet. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Vid en avslutande materielförevisning deltog från vänster, den maskinella fordonsmattan, djupminröjarmaskinen och den fjärrstyrda truppminröjarmaskinen. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2

Redan vid ankomsten till målbildsövningens första station möttes besökarna av fältarbeten. En infart till en militär camp var uppbyggd med Hesco Bastions, stora nätkorgar fyllda med sand som staplats till en mur för att skydda mot direktriktad eld och splitter. Vid infarten pågick bland annat genomsök av ett fordon efter sprängmedel och vapen med hjälp av en hund. Innanför infarten var en ingenjörpluton i full gång med att bygga ett så kallat Rapid Shelter, ett svenskt snabbyggt skyddat utrymme för personal som består av en metallstomme vilken kläs med betongelement.

Inne på campområdet kunde sedan besökarna också stifta närmre bekantskap med ytterligare fältarbetsmateriel. På plats fanns det snabblagda markförstärkningsystemet i form av den maskinella fordonsmattan, splitterskyddade och flygtransportabla arbetsmaskiner och fältarbetsdykare med sin utrustning, vilka ingår i rekognoseringsgrupperna i ingenjörbataljonerna. Inne i den tältgrupperade brigadstaben fanns också en geosupportgrupp från Ing 2 på plats. Gruppen kan bland annat tillverka speciella kartprodukter och ansvarar för att understödda enheter har tillgång till en gemensam och korrekt geografisk information.

Vid nästa station som besöktes förevisades en luftburen skvadrons strid och vid denna station fanns ett så kallat Mine Rescue Team (MRT) från Ing 2 på plats. Ett MRT är en tillfälligt sammansatt undsättningsstyrka som består av ammunition- eller minröjningspersonal. Teamet är framtaget för uthämtning av skadad eller förolyckad personal och materiel i samband med minolycka och efter bekämpning med utspridningsbara minor eller substridsdelar. Räddningsinsatserna har ofta hög risktagningsnivå och hundekipaget som ingår är en viktig länk som ger styrkan hastighet och noggrannhet.

Vid stationen för stridsförevisning på skjutfältet i Kråk utanför Karlsborg visades stridsvagns- och mekaniserade skytteförbands anfall i syfte att öppna väg och gripa en krigsherre. I denna strid deltog fältarbetsfunktionens båda maskinella minröjningssystem som en integrerad del. Djup- och truppminröjarmaskinerna tog bort motståndarnas mineringar så att stridsfordonen kunde framrycka.

Även vid alternativa stridmetoder finns behov av fältarbetsförmågor. Vid en förevisning av hur förband handskas med uppretade folkmassor upptäcktes en tidsinställd bomb. En IEDD- grupp (Improvised Explosive Device Disposal) med uppgift att kunna röja provisoriskt tillverkade sprängladdningar fanns på plats. Gruppen kunde med en fjärrstyrd robot säkert oskadliggöra bomben.

Under markstridsdagarna genomfördes också en industriutställning som deltagarna besökte. Även här fanns fältarbetsfunktionen representerad med information om ett materielsystem som är under utveckling och som kommer att tillföras fältarbetsförbanden, ingenjörbandvagnen. Ett splitterskyddat fältarbetsfordon på stridsvagnschassi med många möjliga användningsområden till exempel för schaktning, grävarbeten, minbrytning och röjning av raserad bebyggelse.