Fält-stipendiet: Att inte bli fångad av hunden

För exakt tio år sedan fick Dan Persson, numera länspolismästare i Värmland, Fält-stipendiet för sina insatser när det gällde att utveckla sökmetoder för att hitta försvunna personer. Nyligen iklädde sig Dan Persson en annorlunda roll. Han utdelade en check från Försvarsmaktens överlevnadsskola på 15 000 kronor till polisinspektören och hundföraren Göran Lundström, Göteborg.

2009 års mottagare av Fält-stipendiet, Göran Lundström, flankeras av fr v Tor Cavalli-Björkman, Överlevnadsskolan chef, polismästare Dan Persson, stipendiat 1999 och Lars Fält, Överlevnadsskolans grundare. Foto: Sven-Åke Haglund/Försvarsmakten

Lundström fick stipendiet av ett rent motsatt skäl än Perssons eget: Nämligen hur man håller sig undan från sökpatruller med hund!

Försvarsmaktens överlevnadsskola grundades för 20 år sedan. 1993 korades den första mottagaren av överlevnadsskolans (FÖS) stipendie, som går till en person som gjort något som fört det vida begreppet överlevnad framåt. "Först ut" var en hundspannsförare vid namn Kent Fjällborg i Kiruna, som fick stipendiet för sina kunskaper inom området "…att arbeta i arktisk kyla".

Några andra stipendiater:

  • 1996 Lars Persson – arméofficer, röjning av personminor
  • 1998 Stefan Borg – krigskorrenspondent med överlevnadskunskaper
  • 2001 Per Anders Hurri – renägande same, att leva med naturen
  • 2002 Maria Ingemarsson – utbildare inom organisationen Fjällräddarna
  • 2004 Robert Nyhlén – flygvapenofficer, undsättning av militär personal i krigszon
  • 2006 Harriet W Guter – en av grundarna till förskoleverksamheten ”I ur och skur”
  • 2007 Mikael Amlert – militär bergsguide, alpin fjällräddare

Övriga stipendiater: John Jouper (1994), Harry Sepp (2005), Lars Wallgren 1997, Ola Rignell (2000), Lars Fält (2003), Kent Härstedt (2005) och Alf Lannerbäck (2008).

2009 års stipendiat, Göran Lundström, arbetar på rikskriminalpolisens hundenhet med utbildningsfrågor. Verksamheten är förlagd till Karlsborg där Lundström knutit goda kontakter med närliggande Försvarsmaktens överlevnadsskola, som inte varit sen att använda sig av Lundströms kunskaper – fast på ett omvänt sätt.

I stället för att hitta personer, handlar det om alla de knep och kunskaper som krävs för att inte bli infångad. Vem kan systemets svagheter bättre än polisens egen expert på eftersök?
– Naturligtvis handlar det om att lära ut en sådan kunskap till en noga utvald krets, säger Göran Lundström.

"Kretsen" som Göran Lundström syftar på är överlevnadsskolans egna instruktörer plus specialister på väg till utlandstjänst som kan komma att utsättas för, låt oss säga, speciella situationer.
– Samarbetet med den militära sidan har varit mycket givande, säger Göran Lundström. Resultatet blir dubbelsidiga övningar, där polisens patruller jobbar med att fånga in soldater som jag lärt att hålla sig undan. På så trappas både vaksamhet och skicklighet upp dubbelsidigt.

I motiveringen till varför Göran Lundström blev den 17:s stipendiaten betonade överlevnadsskolans chef Tor Cavalli-Björkman att det svårligen går att hitta en mer praktisk samverkansform "på genomförandenivå" än den verksamhet som bedrivs i Karlsborg – samarbetet mellan Rikskriminalpolisens hundtjänstenhet och Överlevnadsskolan, tillhörande K 3

Fotnot: Överlevnadsstipendiet kan inte sökas. Mottagaren utses av en jury bestående av Tor Cavalli-Björkman, skolans grundare Lars Fält, och Sven-Åke Haglund, infostaben på försvarshögkvarteret.