En högtidlig ceremoni

En högtidlig ceremoni med 52 kadetter hölls vid Markstridsskolan på Kvarn i dag. Examen innebär att tre års utbildning är avklarad och att kadetterna får fänriks grad. Kadetterna som tog examen kommer från olika förband inom Försvarsmakten men har alla en inriktning mot markstrid.

Piotr Jagiello och Johan Edberg, båda nyutnämnda fänrikar vid dagens examensceremoni. Foto: Maria Kvarnmarker/Försvarsmakten
En stilig examensceremoni utomhus, regnet till trots.
En stilig examensceremoni utomhus, regnet till trots. Foto: Maria Kvarnmarker/Försvarsmakten
En stilig examensceremoni utomhus, regnet till trots. Foto: Maria Kvarnmarker/Försvarsmakten

– Tre år är tre år och nu är det äntligen examen, jag ser fram emot att börja jobba och få pröva det man utbildats till, säger Piotr Jagiello.
– Jag kan inte fatta att det är dags för examen, säger Johan Edberg.
Båda kommer att börja sin anställning inom Försvarsmakten som ställföreträdande plutonchefer vid grenadjärkompaniet vid Skaraborgs regemente, P 4.
Båda ser framför sig några år där de kommer att utbilda soldater och sedan väntar troligtvis utlandstjänstgöring.

Chefen för Markstridsskolan, överste Klas Eksell, säger så här om de nybakade fänrikarna:
– De kommer nu att gå ut till sina förband och verka i insatsorganisationen. Ett kompetent och fräscht tillskott av unga, hungriga och högt motiverade chefer i vår organisation. Målet med utbildningen har varit att göra dem kapabla att kunna verka som chefer på plutonsnivå - och detta har lyckats.

Kadetterna och lärarna genomförde strax innan examensceremonin en presentation av sina utvärderingar av den tre år långa kursen. Kadetterna beskrev sig själva som "reflekterande praktiker".
– Ett bra uttryck enligt min uppfattning då det i väldigt stor omfattning är det som officersyrket handlar om. Praktisk måste man vara för att som chef för lägre förband kunna vara ett föredöme, och att ha ett reflekterande sinne innebär att man kommer att lära sig mer under hela sin officerskarriär och klara svårare utmaningar än annars, säger överste Eksell.

Hedersgäster vid examen var generalmajor Berndt Grundevik, arméinspektör och brigadgeneral Bengt Axelsson, vicerektor vid Försvarshögskolan.