En flytande flygplats

Ett fartyg byggt på stolthet och tradition. En besättning där gemenskapen och arbetsviljan är påtaglig.– Jag har varit ombord på Illustrious två år och trivs jättebra, säger fartygssköterskan Linda McCallum.

HMS Illustrious, en flytande flygplats under Loyal Arrow. Foto: Christian Timmig/PAO Loyal Arrow
Ett Harrierflygplan startar från fartyget.
Ett Harrierflygplan startar från fartyget. Foto: Christian Timmig/PAO Loyal Arrow
Ett av flygplanen har precis landat efter att de legat stilla i luften längs med fartygssidan och sedan hovrat sig sakta in över däck.
Ett av flygplanen har precis landat efter att de legat stilla i luften längs med fartygssidan och sedan hovrat sig sakta in över däck. Foto: Christian Timmig/PAO Loyal Arrow
Ett Harrierflygplan startar från fartyget. Foto: Christian Timmig/PAO Loyal Arrow
Ett av flygplanen har precis landat efter att de legat stilla i luften längs med fartygssidan och sedan hovrat sig sakta in över däck. Foto: Christian Timmig/PAO Loyal Arrow

När helikoptern närmar sig efter en halvtimmes färd över havet ser HMS Illustrious ut som en liten prick. Snart kan man urskilja bryggan och flygrampen på det 26-åriga fartyget. HMS Illustrious sjösattes 1982 och har under Loyal Arrow en besättning på runt 800 personer. Hon är 210 meter lång och har nio däck i fartygskroppen och ytterligare fyra däck i tornet.

Kapten Ben Key står på bryggan och tittar ut över flygdäcket där fyra Harrierplan just startat i den första övningsvågen.
– Det här är en mycket bra övning för oss att vara med i, vi kan testa både våra flyg- och sjöfunktioner, säger han.

Internationellt vatten

Besättningen på Illustrious kommer inte kunna se något av Sverige under övningen. Personalen ombord består av både kvinnor och män, av olika rang. Gemensamt för dem är att de är frivilligt anställda i kungliga brittiska flottan. Fartyget ligger på internationellt vatten i Bottenviken och besättningen kommer inte gå i land i Luleå.
– Men vi såg en del av kuststräckan på vägen upp vilket var imponerande, säger presstalesmannen Jim McLeod.
Han berättar också om den goda gemenskapen ombord som en del av “the Illustrious spirit“.

Säkerheten främst

Två timmar efter att de fyra Harrierplanen lämnat fartyget via den regnvåta rampen stiger aktiviteten ombord.  Stridsflygplanen är tillbaka och teknikerna strömmar ut på däcket där säkerheten är rigorös. Efter ett varv lägger sig planet stilla i luften längs med fartygssidan och hovrar sig sakta in över däck. När jetmotorerna tystnat taxar det bort mot rampen där däckpersonal tar vid.

Stimulerande

Inne i fartyget pågår för dagen en brandövning. I korridorerna står besättningen i overaller och lyssnar uppmärksamt på sina befäl. På fartygsjukhuset bakom dem jobbar Linda McCallum, en skotska som för dagen firar två år på båten. Hon berättar om tidigare övningar och resor, bland annat till Indien förra året.
- Det är en stimulerande miljö att jobba i. Vi får tio veckor semester om året men det är inte alltid vi hinner ta ut den, säger hon medan hon visar sjukmottagningen.
– Vi har en hiss som tar skadade direkt ner till akuten från flygdäcket. Vid en eventuell stor olycka har vi en lista med godkända blodgivare som fungerar som blodbank. Men mestadels handlar det om mindre ärenden som brutna fingrar och sjösjuka, avslutar Linda McCallum.