Debatt om pliktutredningen

Värnpliktens symbolvärde, civilt meritvärde och kampen mot organiserad brottslighet. Det var några av ämnena som diskuterades på Folk och försvars paneldiskussion kring den nya pliktutredningen den 25 juni.

Representanter från olika frivilligorganisationer, Försvarshögskolan och andra intresserade vallfärdade till SACOs byggnad i Gamla stan i Stockholm, där mötet hölls.

Efter att alla satt sig hölls ett kort välkomsttal innan pliktutredaren Anders Svärd gjorde en sammanfattad presentation av vad pliktutredningen föreslagit. Därefter presenterade chefen för ledningsstaben, Jan Salestrand, Försvarsmaktens syn på utredningen. Han tryckte på att det är uppgifterna som Försvarsmakten ställs inför som är förutsättningen för ett reformerat system.
Han höll även en rak linje i frågan om könsneutral pliktlagstiftning.
– Vi har inte råd med att bara rekrytera hälften av befolkningen om värnplikten återupptas, sa han.

Sedan fem talare från bland annat Värnpliktsrådet, LO och Hemvärnet getts fem minuter var för att göra kortare anföranden och presentera sina åsikter kring den nya utredningen, bjöds deltagarna in till diskussion.

Svenska Dagbladets ledarskribent i försvarsfrågor, Claes Arvidsson, gick till attack mot pliktutredaren och ifrågasatte det nya systemet.
– Jag ställer till fullo upp på dagens system, men är det möjligt att rekrytera på frivillig grund, frågade han.

Värnpliktsrådets ordförande Oscar Rosén visade en mer konservativ inställning till utredningen i personalförsörjningssynpunkt, men tyckte att det var bra att Försvarsmakten kommer bort ifrån den dubbla förbandsstrukturen.
– Det ska bli intressant att se vad som kommer ut av den här utredningen. Utredningen har ju valt att rycka bort plåstret i stället för att dra bort det långsamt, sa han.