Dagen då Mimer blev Syrénen

I dag nyinvigdes en utbildningsanläggning på Berga som tidigare hette Mimer och från och med nu: Syrénen. Hedersgäst och invigningsförrättare var general Håkan Syrén, amfibiekårist och tidigare överbefälhavare.

Håkan Syrén inviger Syrénen. Foto: Magnus Bohman/ Försvarsmakten
En glad och ärad Håkan Syrén tackar för förtroendet.
En glad och ärad Håkan Syrén tackar för förtroendet. Foto: Magnus Bohman/ Försvarsmakten
En glad och ärad Håkan Syrén tackar för förtroendet. Foto: Magnus Bohman/ Försvarsmakten

– Det här är en bra plats att utveckla Marinen och att utveckla amfibiekonceptet med nya stridstekniker. Ledarskapet ställer stora krav på dagens chefer i insatsorganisationen. Nu sker allt i realtid och chefen måste ha en insikt direkt, säger Håkan Syrén.

Byggnaden uppfördes under 1960-talet för att öva en jagarflottilj och har sedan dess byggts om för att passa sjöstridskrafternas verksamhet. Själva namnet- Mimer- kommer från den nordiska mytologin och var namnet på ett väsen som vaktade vishetens källa. Syrénen organiseras under amfibiestridssektion vid Sjöstridsskolan.

– Endast det som är övat går att genomföra i verkligheten, avslutar Håkan Syrén innan han går iväg för att plantera en syrébuske.