Certifierad musikkår

Kraven för att få vara hemvärnsmusikkår har hårdnat. Under våren kontrolleras nio av 30. En av dessa är Hemvärnets musikkår Norrbotten.– Den här musikkåren har en mycket kompetent och bra ledning. Det resulterade i att de nu är godkända, säger Olle Hermansen, musikinspektör.

Hemvärnets musikkår Norrbotten är nu certifierad för statsceremoniella uppdrag. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Olle Hermansen med röd basker kontrollerar bland annat rättning och steglängd.
Olle Hermansen med röd basker kontrollerar bland annat rättning och steglängd. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
En lättnadens suck hördes när musikinspektören konstaterade att musikkåren blivit godkänd.
En lättnadens suck hördes när musikinspektören konstaterade att musikkåren blivit godkänd. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Chefen för Norrbottensgruppen, Stig-Olof Skott, var strålande glad när han kunde konstatera att han även framgent har en musikkår. Här tackar han Cathrine Kullbrandt, klarinettist.
Chefen för Norrbottensgruppen, Stig-Olof Skott, var strålande glad när han kunde konstatera att han även framgent har en musikkår. Här tackar han Cathrine Kullbrandt, klarinettist. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Olle Hermansen med röd basker kontrollerar bland annat rättning och steglängd. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
En lättnadens suck hördes när musikinspektören konstaterade att musikkåren blivit godkänd. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Chefen för Norrbottensgruppen, Stig-Olof Skott, var strålande glad när han kunde konstatera att han även framgent har en musikkår. Här tackar han Cathrine Kullbrandt, klarinettist. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten

Det hördes en lättnadens suck bland musikanterna när musikinspektören förkunnade att musikkåren blivit godkänd och fått förnyat förtroende. Den krävande kontrollen genomfördes i Boden den sista helgen i maj.
– Den här terminen har kåren präglats av den inspektion vi just gjort. När jag ser tillbaka har det varit positivt för oss. Vi har blivit tvingade att rannsaka oss själva. Såväl ledningen som enskilda musiker, säger Magnus Plumppu, som varit kårens dirigent i ett och ett halvt år.

Från och med 2009 måste alla hemvärnmusikkårer vara godkända för statsceremoniell tjänst. Det innebär att de kårer som inte blir godkända vid kontrollen inte längre får verka som hemvärnsmusikkår och förlorar därmed sin ekonomiska ersättning från Försvarsmakten och måste lämna tillbaka uniformer och annan utrustning.

Hoppas på Stockholm nästa år

Det gäller alltså inte Hemvärnets musikkår Norrbotten:
– Den här orkestern går en god framtid till mötes. De har en åldersstruktur som visar att rekryteringen fungerar. Här har man genomfört ett fantastiskt arbete som nu gett dem ett stort förtroende och ett stort ansvar, säger Hermansen.
Förhoppningen är att få åka till Stockholm nästa år och gå vaktparaden tillsammans med hemvärnssoldater ur Norrbottensgruppen.
– Även om de nu är godkända så följer vi ändå upp dem om de går högvakt på slottet, säger Olle Hermansen.

Omfattande moment

Kontrollen bestod av flera steg: En repetition där särskilt fokus lades på dirigenten och dennes arbete med musikerna. Man gjorde en konsert där man tittade på kårens och dirigenternas framträdande och presentationen av musiken. Kåren fick marschera och spela i 25 minuter för att kontrollanten skulle kunna bedöma om de orkar spela sig från Armémuseum till Stockholms slott, alltså vaktparadens väg genom Stockholm. Kåren genomförde även en fingerad vaktavlösning där särskilt fokus läggs på stavföraren. Avslutningsvis gjordes en ceremoni med korum, nationalsången, kungssången, signaler och olika marscher.

Högvaktsmomentet var det mest krävande

– När du spelar konsert så kan du anpassa musikval efter orkestern så att det låter bra. Det utrymmet finns inte vid högvakten, där musikern är styrd och det är fysiskt krävande att gå. Då har du ingenstans att gömma dig, säger Olle Hermansen.

Bäst när det gäller

Det var en strålande glad Magnus Plumppu som tackade musikkåren:
– Det är en förmån att få stå framför en musikkår som klingar så bra. Det var nyanserat och följsamt. Det fanns en skärpning och laddning i orkestern som jag inte upplevt tidigare. Ni är bäst när det gäller. Tack för det!