Bra avslutning för Loyal Arrow

Den 17:e juni genomfördes avslutningsceremonin för den Nato-ledda flygövningen Loyal Arrow som haft F 21 som huvudbas. Efter nio dagars flygövningar för de tio deltagande länderna var det dags att tacka varandra för de gångna dagarna. Vid avslutningsceremonin fanns representanter från huvuddelen av de deltagande länderna.

Brigadgeneral Johan Svensson och brigadgeneral Gianni Baron. Foto: Louise Levin
Loyal Arrows deltagare samlade för avslutningsceremoni.
Loyal Arrows deltagare samlade för avslutningsceremoni. Foto: Louise Levin
Loyal Arrows deltagare samlade för avslutningsceremoni. Foto: Louise Levin

Överste Dennis Hedström, flygtaktiska stabens projektledare för Loyal Arrow, är mycket nöjd med resultatet för övningen.

– Det har gått otroligt bra att vara ”Host Nation” för Loyal Arrow. Alla deltagande länder har varit mycket nöjda med vårt värdskap och övningen har förflutit helt utan större avbrott. Dessutom har vi inte bara fått erfarenheten att stå värd för en sådan stor internationell övning, utan även fått möjligheten att på hemmaplan utveckla våra förmågor, säger överste Hedström.

Minimala störningar för rennäringen och civilflyget

De ökade antal stridsflygplan som befunnit sig i Norrbotten orsakade innan övningen oro hos bland annat rennäringen och civilflyget.

– Den sammanlagda tiden för civila förseningar har uppkommit till 1 ½ timme, vilket är normal siffra för perioden. Jag kan därför säga att övningen inte har påverkat det civila flyget i någon större utsträckning, berättar Hedström.

I maj månad bjöd F 21 in till möte med samebyarna inom övningsområdet för att på så sätt kunna samverka och informera varandra under övningsperioden. Under övningen har inga som helst klagomål kommit in till F 21 och efter en rundringning till ett flertal samebyar så var de som F 21 kom i kontakt med väldigt nöjda.

– För våran by har det gått jättebra, vi har inte hört någonting alls. Jag har sett ett plan en gång vilket jag tror låg på över 1 500 meter höjd, berättar Oleg Omma, Umbyn sameby.

Nato nöjda med övningen

Brigadgeneral Baron, övningsledare för Loyal Arrow och befälhavare för Joint Force Air Component Headquarters (JFAC HQ) from Ramstein Air Base, tackade i sitt avslutningstal att Sverige som Host Nation möjliggjort att övningen kunde genomföras i en sådan enastående miljö. Han uppskattade professionalismen hos de deltagande länderna.

– Vi har alla blivit bättre och lärt av varandra. Vi har en bättre förståelse hur vi kan arbeta tillsammans mer effektivt, sa brigadgeneral Baron.

Vill återkomma till Norrbotten

Även flottiljchef överste Per Nilsson är mycket nöjd med övningen och har fått flera positva reaktioner från övningsdeltagarna.

– Det har framkommit tydligt från de gästande nationerna att de varit nöjda med vårt stora övningsområde samt tillgången till Vidsel skjutområde. Det sammanfattande intrycket är att de är mycket positiva till övningen när flera av dem visat intresse att vilja återkomma i framtiden, berättar överste Nilsson.