Besök i Norge

Samarbete mellan de nordiska länderna ligger i tiden. Inom marinen finns många beröringspunkter mellan Sverige och Norge, därför besökte officerare ur 3.sjöstridsflottiljen sina norska kollegor under fyra dagar.

Norska och svenska officerare på ett av de norska fartygen Foto: Tredje Sjöstridsflottiljen

Både den norska och svenska marinen håller på att införa moderna ytstridsfartyg byggda i plast (FRP Sandwich). De sex norska fartygen av typen Skjold ska ersätta de tidigare patrullbåtarna från 1970-talet som nu är närmare 30 år gamla. Den svenska marinen får som bekant sina första två (av fem beställda) Visbykorvetter under december månad. Ett generationsskift för båda nationernas flottor.
Samarbetsområden som diskuterades var bland annat utbildning i brandbekämpning ombord, navigation och marint ledarskap.