Atalanta förlängs

EU förlängde på måndagen mandatet för operation Atalanta, där den svenska styrkan ME 01 deltar, med ett år.

Beslutet togs i rådsmötet med motiveringen att styrkan "demonstrerat sin förmåga att agera effektivt mot piratdåd, och att hotet från pirater kommer att vara fortsatt allvarligt även efter det tidigare slutdatumet för operationen, den 13 december 2009".

Rådet anser att ett tidigt beslut att förlänga mandatet med ett år gör det lättare att generera bidrag till Atalanta. Beslutet fattades därför att Atalanta ska fortsätta till den 13 december 2010.

Försvarsminister Sten Tolgfors har tidigare sagt att en samnordisk fortsättning är ett alternativ. Det skulle bygga på HMS Karlskrona, en norsk fregatt samt finska minsvepare. Ett annat alternativ kan vara att svenska korvetter tjänstgör i Adenviken nästa vår. Några beslut har dock inte fattats ännu.