Aspiranterna har anlänt

De första aspiranterna någonsin har anlänt till Ledningsregementet. Aspirantutbildningen är en ny väg till yrket som officer – för den som inte har gjort värnplikten.

”Charlie November, this is Charlie Echo. Radio check, over.” Bland det första på programmet för aspiranterna i Enköping var en lektion i signaliering. Foto: Sofie Tedenstad
En kadett från det treåriga officersprogrammet håller i lektionen med aspiranterna som sin examinationsuppgift.
En kadett från det treåriga officersprogrammet håller i lektionen med aspiranterna som sin examinationsuppgift. Foto: Sofie Tedenstad
De aspiranter som läser vid Ledningsskolan i Enköping har valt inriktningarna Telekrig, Ledningssystem mark och Samband flyg.
De aspiranter som läser vid Ledningsskolan i Enköping har valt inriktningarna Telekrig, Ledningssystem mark och Samband flyg. Foto: Sofie Tedenstad
En kadett från det treåriga officersprogrammet håller i lektionen med aspiranterna som sin examinationsuppgift. Foto: Sofie Tedenstad
De aspiranter som läser vid Ledningsskolan i Enköping har valt inriktningarna Telekrig, Ledningssystem mark och Samband flyg. Foto: Sofie Tedenstad

 

Den som vill arbeta som officer, men inte har gjort värnplikten, ges nu en ny möjlighet. För första gången har Försvarsmakten tagit in en kull med aspiranter, som efter en grundläggande soldatutbildning och funktionsutbildning ska ges en plats på specialistofficersprogrammet. 
– Det här är nytt och spännande. Aspirantutbildningen ska ge de här personerna det som behövs för att studera till specialistofficerare, säger Marcus Sigalit, chef för Aspirantutbildningen vid Ledningsregementet i Enköping.

Aspiranterna ryckte in i februari vid Militärhögskolan i Halmstad. Efter några månaders grundläggande soldatutbildning har de nu delats upp på Försvarsmaktens funktionsskolor runtom i landet för att få specialiserad utbildning inom olika inriktningar.
– Här vid Ledningsskolan finns sju aspiranter. De har sökt inriktningarna Telekrig, Ledningssystem mark och Samband flyg, säger Marcus Sigalit.

Under tretton veckor ska aspiranterna genomgå en funktionsutbildning i Enköping. På schemat står bland annat lektioner i ledning och samband, fältveckor och praktik på någon av regementets bataljoner.
– Det ska ge dem en uppfattning om vad det innebär att vara officer, säger Marcus Sigalit.

Till hösten påbörjar aspiranterna Specialistofficersutbildningen vid Ledningsskolan. En ny kull aspiranter kommer att antas för att rycka in i början av 2010. Ansökningsperioden startar den 1 juni.