Aspiranterna framrycker i fält

Aspiranterna har valt att lämna det civila för att klä sig i grönt och utbilda sig till officerare. Fältliv och stridsutbildning är viktiga moment för att vänja sig vid grunderna i det militära livet.

Målade med maskeringsfärg och iförda skyddsglasögon och Simfire-utrustning framrycker aspiranterna genom skogen. Foto: Sofie Tedenstad
”Växelvis framåt!”. Kommandona och skottsalvorna haglar mellan träden.
”Växelvis framåt!”. Kommandona och skottsalvorna haglar mellan träden. Foto: Sofie Tedenstad
”Fiendeförflyttning klockan nio!”. Pulsen stiger när patrullen blir beskjuten.
”Fiendeförflyttning klockan nio!”. Pulsen stiger när patrullen blir beskjuten. Foto: Sofie Tedenstad
Aspiranterna har lämnat det civila livet för det militära. Som blivande officerare måste de vänja sig vid fältlivet och att hantera en stridssituation.
Aspiranterna har lämnat det civila livet för det militära. Som blivande officerare måste de vänja sig vid fältlivet och att hantera en stridssituation. Foto: Sofie Tedenstad
”Växelvis framåt!”. Kommandona och skottsalvorna haglar mellan träden. Foto: Sofie Tedenstad
”Fiendeförflyttning klockan nio!”. Pulsen stiger när patrullen blir beskjuten. Foto: Sofie Tedenstad
Aspiranterna har lämnat det civila livet för det militära. Som blivande officerare måste de vänja sig vid fältlivet och att hantera en stridssituation. Foto: Sofie Tedenstad

Aspirantutbildningen riktar sig till personer som inte har gjort lumpen men vill arbeta som officerare. Vid Ledningsregementet i Enköping utbildas just nu sju aspiranter. Till hösten kommer de att börja en specialistofficersutbildning vid Ledningsskolan tillsammans med andra kadetter inom inriktningarna Telekrig, Ledningssystem mark och Samband flyg.

– Fiende klockan nio. Framåt! Andra omgång, håll höger!
Aspiranterna befinner sig i skogen strax utanför regementsområdet för att öva strid. 
– Uppdraget är att spana efter eventuell fientlig verksamhet. Om de skulle stöta på fienden ska de slå den, förklarar en av övningsledarna, Robert Grindberg.
För utbildningen används så kallad Simfire-utrustning, som är en laserstyrd utrustning där den som blir träffad får utslag i form av ett pip.

Två personer ska agera fiender och placerar sig en bit in i skogen. De övriga framrycker sakta genom terrängen. Först går en förpatrull på två personer, de övriga kommer lite längre bak. Plötsligt blir förpatrullen beskjuten.
– Fiende klockan två. Växelvis framåt! Egna skadade i terrängen, iakttag försiktighet, ropas det.

Aspiranterna framrycker mellan träd, stenar och stubbar. Marken är alldeles blöt av regnet som fallit under dagen. Efter en tids intensiv strid blåser övningsledaren i sin visselpipa och samlar gruppen för en kortare utvärdering. Därefter körs momentet igen, och igen.
– Det är ett bra gäng, de är väldigt motiverade. De har redan bestämt sig: De ska bli officerare, säger Robert Grindberg.

Läs mer om aspirantutbildning
Hitta din tjänst i Tjänsteprofilen (nytt fönster)