Arméns jägarbataljon på markstridsdagarna

I början av juni genomfördes markstridsdagarna i markstridsskolans regi. En vecka förlagd till Karlsborg där Armén samlades med alla ingående delar för att visa upp hur dessa ska samverka med varandra för att uppnå störst operativ effekt. Alltså ett system av system för ökad insatsförmågan. Vidare så syftade veckan till att stärka andan inom Armén samt ett tillfälle för överspridning av kunskaper och idéer. Fokus under veckan låg på Försvarsmaktens insatsorganisation 2014 och Nordic Battle Group 2011.

Arméns jägarbataljon fanns på plats under 2009 års markstridsdagar i Karlsborg. Foto: Marcus Hällgren/Försvarsmakten
Utställningstältet vid Karlsborgs fästning.
Utställningstältet vid Karlsborgs fästning. Foto: Marcus Hällgren/Försvarsmakten
Utställningstältet vid Karlsborgs fästning. Foto: Marcus Hällgren/Försvarsmakten

Arméns jägarbataljon fanns på plats med ett antal officerare för att tillsammans med sina kamrater i Armén bidra till att utveckla Armékonceptet i en positiv riktning.

I Jägarbataljonens monter förevisades i huvudsak två saker, bergs- och bekämpningsförmåga. Jägarbataljonen är funktionsföreträdare för bergsförmåga inom Försvarsmakten och driver den utvecklingen tillsammans med Markstridsskolan. Samtliga soldater ingående i bataljonen har en grundlagd förmåga till att kunna ta sig fram i bergsterräng. En pluton har till uppgift att understödja bataljonens rörlighet där spetskompetens krävs. Bergsplutonen genomgår särskild träning och är särskilt utrustade för den uppgiften. Under markstridsdagarna åskådliggjordes detta genom en materielförevisning. En mycket uppskattad presentation där den nya skidutrustningen, bergskängorna och den fodrade vindsäcken drog många nyfikna besökare.

Jägarförbandets signum är spaning och strid på djupet långt framskjutet i av motståndaren kontrollerat område. Det vill säga små enheter som ska upptäcka och bekämpa vitala funktioner och förmågor för motståndaren. Genom att använda små enheter minskar risken för upptäckt samt att området för effekt utökas, dock begränsas mängden materiel som kan medföras.

Grundidén för striden är därför att i första hand låta andra vapenplattformar leverera vapenlasten, det vill säga artilleri, granatkastare och flyg. På Arméns jägarbataljon finns därför det en grupp per pluton som är utbildade och utrustade för bekämpning med dessa långräckviddiga vapensystem. Detta åskådliggjordes under veckan med en presentation genomförd av en eldledare/Forward air controller (FAC) samt en materielförevisning.