500 varslas i Försvarsmakten

Försvarsmakten varslade på måndagen 500 anställda om uppsägning.

Varslet betyder att arbetsförmedlingen informerats om att Försvarsmakten planerar att genomföra en omstrukturering som kan omfatta upp till 500 medarbetare. Några detaljer om var i landet detta kommer att ske eller vilka som berörs är inte klart.

– Det finns regler om att när så här många personer hotas av uppsägning ska arbetsförmedlingen få god tid på sig att förbereda sig för att kunna ta emot arbetssökande, säger Patrik Dahle, tillförordnad personaldirektör.

Efter varslet ska ett turordningsarbete göras och därefter – när övertaligheten är identifierad – utreds omplaceringsmöjligheter enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

De planerade personalreduceringarna är en följd av det omstruktureringsarbete som pågår inom Försvarsmakten. För att kunna leva upp till de krav på resultat i form av insatser och verksamhet som regering och riksdag har ställt, måste Försvarsmakten minska kostnader inom andra områden. Nya personalkategorier som anställda gruppbefäl, soldater och sjömän ska också rekryteras.

– Allt detta sammantaget innebär att vi måste säga upp medarbetare och förändra vårt arbetssätt inom olika områden, säger Patrik Dahle.

Varslet omfattar planerade personalreduceringar inom FMLOG samt miljö-, HR-, och informationstjänsten. Planerad uppsägningstidpunkt är i slutet av året.

Varslet omfattar även senare personalreduceringar i samband med att sjöstridskompanier i Malmö, Visby och Karlskrona avvecklas samt när flygverksamheten i Uppsala/Ärna förändras.

– Det här är ett första steg i ett stort omstruktureringsarbete. Efter sommaren fortsätter vi att titta på fler åtgärder som Försvarsmakten själv kan fatta beslut om, säger Patrik Dahle.