10 år sedan KFOR gick in i Kosovo

Den 10 juni var det 10 år sedan KFOR-trupper stegade in i Kosovo, och detta uppmärksammades i veckan med en internationell KFOR-dag. Alla KFOR-nationer fick möjlighet att visa upp sin verksamhet och utrustning och dagen blev ett multinationellt kultur- och erfarenhetsutbyte.

Giuseppe E. Gay, chef för KFOR talade inför alla deltagare. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Den svenska pansarterrängbilen 203 väckte intresse hos många.
Den svenska pansarterrängbilen 203 väckte intresse hos många. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Representanter från 33 nationer samt gäster från hela världen var bjudna.
Representanter från 33 nationer samt gäster från hela världen var bjudna. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Den svenska pansarterrängbilen 203 väckte intresse hos många. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Representanter från 33 nationer samt gäster från hela världen var bjudna. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten

33 olika nationer och cirka 15 000 soldater deltar i Kosovostyrkan KFOR och i tisdags när Kosovostyrkans 10-årsdag uppmärksammades samlades representanter från alla länder på helikopterplattorna utanför Högkvarteret i Pristina.

Den svenska Kosovostyrkan hade fordon i form av pansar terrängbil 203 och GW samt strids- och kravallutrustning på plats och ett bildspel rullade med bilder från den svenska verksamheten i Kosovo under de senaste tio åren. Det fanns även information att få om Sverige och svenskarna som skänkts från Svenska Institutet.

Syftet med dagen var att uppmärksamma soldaterna som arbetar med att upprätthålla fred, frihet och säkerhet i Kosovo samt Natos mandat och samarbete med FN.

Gäster från hela världen var inbjudna och deltog under dagens aktiviteter.
Chefen för Kosovostyrkan, italienska generallöjtnanten Giuseppe E. Gay, talade till alla besökare och talet sändes även live i alla TV-kanaler i Kosovo.

Kosovostyrkans uppdrag

KFOR är en Natoledd styrka som ansvarar för att upprätthålla fred och allmän ordning i Kosovo och ska även se till att de stridande parterna håller de överenskommelser som träffades vid krigsslutet 1999. Nato och KFOR stöttar också FN:s övergångsadministration och resolution 1244.