Viktigt med utbildning i trafiksäkerhet

En av de stora utmaningarna Kosovostyrkan stöter på under sin insats är den lokala trafiken.  Den är på många sätt annorlunda än hemma i Sverige och ibland kan det vara förenat med risker och faror ute på vägarna.

MTO påminner alla förarna genom skyltar precis innan man lämnar Camp Victoria. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
MTO Kullbom och Militärpolis Eriksson kontrollerar svenska KFOR-fordon.
MTO Kullbom och Militärpolis Eriksson kontrollerar svenska KFOR-fordon. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Militärpolis Peter Lydén kontrollerar hastigheten på förbipasserande fordon.
Militärpolis Peter Lydén kontrollerar hastigheten på förbipasserande fordon. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
MTO Kullbom och Militärpolis Eriksson kontrollerar svenska KFOR-fordon. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Militärpolis Peter Lydén kontrollerar hastigheten på förbipasserande fordon. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten

– Det är inte ovanligt att få mötande trafik i en enkelriktad fil, och då måste man ha uppmärksamheten och handlingskraften med sig. Därför är det otroligt viktigt att hela tiden arbeta aktivt med säkerhetsarbete och riskmedvetenhet, säger Anders Kullbom, Military Transport Officer (MTO) och säkerhetsansvarig vid Camp Victoria.

Trafiksituationen i Kosovo är på många sätt olik den soldaterna är vana vid hemma och ställer höga krav på förarna ute i trafiken. Utbildning i trafiksäkerhet och riskmedvetande står ständigt på schemat för säkerhetsansvarig MTO Anders Kullbom.
– Ett säkerhetsresonemang måste ständigt finnas med när man är ute och rör sig i trafiken och det blir extra viktigt när man kör i trafik man inte är van vid, säger Anders Kullbom.

MTO Kullbom och Militärpolis utför även regelbundna kontroller av svenska KFOR-fordon ute i trafiken för att se till att de trafik- och säkerhetsföreskrifter som finns efterföljs. Militärpolis använder laser för att kolla hastigheten och fordonen stoppas och kontrolleras så att eventuell last är fastspänd ordentligt och att belysning samt övrig utrustning fungerar. Och det finns inte mycket att anmärka på.
– Det glädjer mig att kunna säga att soldaterna har ett väldigt säkerhetsmedvetet trafikuppträdande. Av alla saker vi tittat på under kontrollerna är det oftast bara en sak som skulle kunna förbättras och det är att det emellanåt förekommer lösa föremål i form av vattenflaskor i bilarna, påpekar MTO Anders Kullbom.

– Men jag är oerhört nöjd med att se att trafikregler och föreskrifter efterföljs och att fordonen vårdas regelbundet, fortsätter han.

Force Protection

Säkerhetsutbildningar pågår kontinuerligt vid den svenska kontingenten och samtliga har anammat begreppet Force Protection på ett mycket bra sätt.
– Redan vid planering av patrullen gör gruppcheferna en riskanalys av uppdragets art och där ingår en analys av samtliga faror och risker som de kan utsättas för och trafiken är en ständig faktor. Mycket av förbandets Force Protection sitter i vilken inställning, kunskap och utbildning vi har inför de uppgifter som vi skall lösa, säger förbandschef Stefan Smedman.