Vaket ingripande

En allvarlig fartygsolycka undveks på östra Gotland tack vare ett vaket ingripande av sjöinformationskompaniet i Visby.

Vid midnatt torsdagen den 28 maj upptäckte Marinbasens sjöinformationskompani i Visby att handelsfartyget Anna Lehmann var på väg mot land. Fartyget girar plötsligt babord efter trafiksepareringen vid Hoburgen på Gotland i sin färd norrut. Fartyget var på väg till Pärnu i Estland.

Väderförhållandena var goda och någon anmälan om ankring hade inte skett. Vakthavande sjöledare försökte komma i kontakt med fartyget. Fartyget hade då en kurs rakt upp på land och fortsatte med bibehållen fart.

Efter flertalet anrop på radio girar fartyget 90 grader styrbord och återgår till den normala fartygsleden. Anna Lehmann befann sig då endast 1 distansminut från Närsholmen på östra Gotland.

Händelsen är rapporterad till Kustbevakningen och Sjöfartsverket.