Utbildning på tornet på stridsvagn

P 4 är ett av tre förband i Försvarsmakten som använder och har kompetens på stridsvagn 122. För att behålla och utveckla den kompetensen behöver personalen få möjlighet till regelbunden utbildning.

Hampus Bergman-Lahti specialistofficer från I 19 och Niklas Åström civilanställd från Markverkstaden i Boden var två av deltagarna. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Under sju veckor utbildades kursdeltagarna på Mekanikerskolan i Skövde.
Under sju veckor utbildades kursdeltagarna på Mekanikerskolan i Skövde. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Under sju veckor utbildades kursdeltagarna på Mekanikerskolan i Skövde. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

De tekniska officerare som arbetar med de olika materielsystemen som finns i Försvarsmakten genomför regelbundet teknisk utbildning. På ett system som är så komplext som tornet på stridsvagn 122 är det en förutsättning att personalen som arbetar med materielsystemet får en grundläggande utbildning i hur tornet hanteras för att kunna göra felsökningar och att reparera det.
– Utbildning är inte bara ett viktigt inslag i den tekniske officerens utveckling utan även för förbandets utveckling, säger Robert Malmgren ställföreträdande chef på mekanikerskolan som genomför tekniska utbildningar. 

Under sju veckor har Mekanikerskolan i Skövde genomfört Teknisk kurs stridsvagn 122 torn, på uppdrag från Försvarsmaktens Tekniska skola (FMTS) i Halmstad. Det är vanligt att de båda skolorna gör kurser gemensamt, de strävar efter att hjälpa varandra så mycket som möjligt med olika utbildningar.
– FMTS har kursplaner och kursbeskrivningar som är framtagna i samråd med övriga förband vilket gör att vi kan genomföra kurser av denna typ på ett kvalitetssäkrat sätt, säger kurschef Torbjörn Johansson.  

På kursen, som innefattar allt från konstruktion och funktion på kanon och instigningsluckor till djup schemaförståelse på tornets rikt- och eldledningssystem, har det varit elever från P 4, I 19 samt Markverkstäderna Götaland och Norr. Under kursens gång varieras teori och praktik för att ge en naturlig koppling mellan schemats alla signaler och funktionen i verkligheten. Som avslutning kommer eleverna att få genomföra en omfattande felsökning där målet är att ”knyta ihop säcken” och sammanfatta hela utbildningen.