Urban Röd firar 60 år

Lördagen den 30:e maj firar F 21:s första division, Urban Röd, 60 år. Divisionen sattes upp som en spaningsdivision den 1:a maj 1949 och firas i helgen av divisionspersonalen och inbjudna gäster som tidigare tjänstgjort på Urban Röd.

Jubileumet firas med bland annat uppvisning med JAS 39 Gripen. Foto: Louise Levin

Mellan klockan 13.00 och 13.15 kommer det att genomföras två flyguppvisningar, Jan Emilsson från Skellefteå flyger med en SU 26 och Stefan Kaarle genomför en flyguppvisning med JAS 39 Gripen.

Viktiga årtal i divisionens historia
1949
 – F 21:s första egna flygdivision sattes upp som en spaningsdivision den 1 maj. Det officiella namnet blev Spaningsdivisionen F 21 eller mera allmänt Sdiv.

Divisionens första uppsättning gjordes med flygplanstyperna S 14 Fiesler Fi 156 Storch och SAAB S 18A samt S 26 North American P-51D Mustang. Piloterna på divisionen blev influgna på samtliga flygplanstyper.

Divisionens förste chef blev dåvarande kaptenen Curt Berglund.

En fotoavdelning tillkommer för spaningsverksamheten.

1954 – Divisionen ombeväpnas från S 26 Mustang till SAAB S 29C Tunnan.

1967 – Divisionen ombeväpnas från S 29C Tunnan till SAAB S 35E Draken.

1979 – Divisionen ombeväpnas från S 35E Draken till SAAB SF 37 och SH 37 Viggen.

2001 – Enligt regeringsbeslut den 21 juni ska flygvapnet från den 1 januari 2001 vara berett att med 30 dagars varsel kunna delta i en så kallad ”Peace Support Operation” i Europa eller i dess närhet. Uppdraget gäller flygspaningsförbandet Swedish Air Force Rapid Reaction Unit AJS 37, SWAFRAP AJS 37. Förbandet ingår som ett av de cirka 60 med NATO överenskomna parterskapsmålen och gäller under den kommande femårsperioden.

Divisionen är den enda kvarvarande flygspaningsdivisionen i flygvapnet. Divisionen jämte markpersonal från flottiljens första flygunderhållskompani utgör grunden för SWAFRAP AJS 37. Förbandet består av cirka 225 personer och chef för förbandet är överste Frank Fredriksson, tillika flottiljchef för F 21.

2006 – Divisionen ombeväpnas från SAAB 37 Viggen till JAS 39 Gripen.