Testomgång två, professionsintervjuer

Del två av testerna inför antagning till officersutbildning är i full gång. På Ing 2 i Eksjö intervjuas alla som sökt utbildning med fältarbetsinriktning, både sökande till officersprogrammet och till specialistofficersutbildningen. Totalt är det 56 sökande till de båda utbildningarna som testas för fältarbetsfunktionen.

I väntan på professionsintervju, från vänster Tomas Myllers, Anders Turbok, Anton Winblad och Jacob Skog. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2

Det första testet genomfördes centraliserat till fyra platser i landet, Revingehed, Enköping, Skövde och Boden i mitten av februari. Då testades bland annat de sökandes fysiska förmåga och begåvning. De fick också fylla i ett självskattningsformulär som underlag för det psykologsamtal som nu genomförs under testomgång två.

Nu genomförs så kallade professionsintervjuer vid funktionsförbanden. Vid Ing 2, som är kompetenscentra för fältarbetsfunktionen, genomför de som sökt utbildningar med fältarbetsinriktning sina professionsintervjuer. De sökande intervjuas av en officer som är särskilt kunnig inom den inriktning (profession) den sökande valt. Syftet med intervjun är att ge ett bra underlag för att bedöma den sökandes förutsättningar att utbildas inom vald profession.

Spektrat av sökande är stort och varierar i åldrar, bakgrund och tidigare militära erfarenheter.
I väntrummet på Fältarbetsskolan sitter fyra killar som alla sökt specialistofficersutbildning med ammunitions- och minröjningsinriktning. Tomas Myllers, 20 år från Söderhamn, Anders Turbok, 25 år från Lund, Anton Winblad, 21 år från Hook i Småland och Jacob Skog, 21 år från Skinnskatteberg. Alla har en sak gemensamt, de saknar internationell erfarenhet.
Utmaningar, att få spetskompetens och att arbeta tillsammans med andra för att åstadkomma något är några av anledningarna till varför de vill jobba inom Försvarsmakten.

En annan sökande till specialistofficersutbildningen är Hampus Wetterlund, 32 år från Linköping. Han har en helt annan bakgrund än de fyra i väntrummet. Hampus är nyss hemkommen från sin sjätte utlandstjänst. Han var EOD-operatör (Explosive Ordnance Disposal) i Afghanistan. Han har också tjänstgjort som skyttesoldat i tidigare missioner.
– Jag tror att jag vet vad jag ger mig in på, säger Hampus. Man har ett helt annat personligt ansvar utomlands än här hemma, man lär sig verkligen förstå vikten av att vara förberedd och vad noggrannhet innebär.

Kapten Börje Creutz, samordningsansvarig för testomgång två vid Ing 2, är nöjd med upplägget av testerna. Professionsintervjuerna vid funktionsförbanden är verkligen ett steg i rätt riktning anser han.
–  Här kan vi ställa de rätta frågorna och känna de sökande lite extra på pulsen. Sen är det särskilt roligt att 99 % av dem som kallats hit också kommer till intervjuerna.