Tackbrev från svenskar på skyddat fartyg

Det svenskkontrollerade fraktfartyget Hoburgen med två svenska besättningsmän övervakades av ME01:s korvetter. Ett tackbrev mejlades till förbandet för "väl utfört uppdrag".

Besättningen på fartyget Hoburgen vars förflyttning genom en av Adenvikens kritiska punkter övervakades av HMS Stockholm, tackade för väl genomfört uppdrag. Foto: Johan Lundahl
De två korvetterna HMS Malmö och HMS Stockholm som ingår i EU-insatsen Operation Atalanta fick uppdraget att övervaka en förflyttning av sex civila fartyg genom ett av de mest piratdrabbade områdena i Adenviken.

Tackbrev

Ett av fartyget, Hoburgen, har svenska besättningsmän som skickade ett tackbrev efter assistansen från HMS Stockholm och HMS Malmö.
Sjöfarten hänvisas till ”korridorer” i viken och har möjlighet att anmäla sin färdplan till EU-organet Maritime Security Center of Horn of Africa (MSCHOA) som kan rekommendera samordning av fartygens förflyttning.

Särskilt utsatta skyddas

I vissa fall då fartygen betecknas som särskilt utsatta för piratangrepp, skyddas de av örlogsfartyg som ingår i EUNAVFOR, den EU-insats som sedan december opererar i Adenviken

– Det vore, utan att överdriva, direkt olämpligt om last från fartyg som trafikerar Adenviken hamnade i piraternas händer och det känns bra att inom förbandets uppgiftsställning kunna bidra till ökad säkerhet för fartyg som passerar området, säger kommendörkapten Magnus Jönsson, den svenska styrkans chef.