Svenska och irländska KFOR övar insats mot folkmassa

Det andra steget av fyra tog fart i tisdags när svenska och irländska KFOR övade insats mot folkmassa tillsammans. Två olika nationer med två olika sätt att arbeta. - Det finns mycket att lära av varandra. Tillvägagångssätten är inte identiska och det är intressant att se andra lösningar, sa Arne Askros, chef för det svenska skyttekompaniet.

Irländska och svenska soldater i kravallutrustning under IMF-övning. Foto: Therese Fagerstedt
Soldaterna tvingades flytta bilar med mankraft för att öka framkomligheten.
Soldaterna tvingades flytta bilar med mankraft för att öka framkomligheten. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Tjeckiska soldater agerade demonstranter under övningen.
Tjeckiska soldater agerade demonstranter under övningen. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Soldaterna tvingades flytta bilar med mankraft för att öka framkomligheten. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Tjeckiska soldater agerade demonstranter under övningen. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten

Insats mot folkmassa, IMF, är något som ständigt övas inom den svenska kontingenten och KFOR. Vid händelse av att ett stort antal demonstranter samlas och börja agera hotfullt eller våldsamt och det finns anledning att mota bort folkmassan är de metoder som används vid IMF avgörande för att få demonstranterna att skingra sig.

Det första steget i övningen IMF genomfördes med syftet att förena ledningen i de svenska och irländska kontingenterna. Målet med det andra steget, som övades i tisdags, var att ledningen och besluten för de två KFOR-nationerna skulle göras i samarbete med varandra.

- Övningen gick väldigt bra. Jag upplevde att samarbetet mellan Sverige och Irland fungerade bra. Nu ser jag fram emot att se soldaterna övas mer intensivt, vilket kommer lite längre fram i de följande två stegen av övningen, sa Arne Askros, chef för skyttekompaniet, direkt efter övningens slut.

Övningen ägde rum på Camp Vrelo som ligger i närheten av Pristina flygplats och den tjeckiska kontingenten hjälpte till och agerade demonstranter. Den svenska trossplutonen fanns också med på platsen för att stödja soldaterna med transport, förnödenhetsförsörjning samt sjukvårdstjänst under dagen.