Svenska fartygen snart framme

Det stora fraktfartyget M/S Eide Trader, som transporterar ME01:s tre fartyg till Djibouti, har nu passerat genom Suezkanalen och in i Röda havet. Hittills har transporten mycket fungerat bra med tur med både väder och vind.

Soldater ur skyddsstyrkan ser ut över Suez från fraktfartyget M/S Eide Traders akter. Foto: Niklas Bogestål
Vy över Suezkanalen från bryggan på Eide trader.
Vy över Suezkanalen från bryggan på Eide trader. Foto: Niklas Bogestål
Skyddsstyrkan på post i Suezkanalen.
Skyddsstyrkan på post i Suezkanalen. Foto: Niklas Bogestål
Solnedgång i Port Said.
Solnedgång i Port Said. Foto: Niklas Bogestål
Vy över Suezkanalen från bryggan på Eide trader. Foto: Niklas Bogestål
Skyddsstyrkan på post i Suezkanalen. Foto: Niklas Bogestål
Solnedgång i Port Said. Foto: Niklas Bogestål

Med ombord finns ett team av tekniker och underhållspersonal från Marinbasen i Karlskrona som ser till att fartygen, HMS Trossö samt korvetterna HMS Malmö och HMS Stockholm, skall anlända till insatsområdet i absolut bästa skick. Fartygen har specialutrustats och anpassats för miljön i Adenviken. Den knappa månad som resan har tagit, har ME01:s personal ägnat sig åt utbildning och förberedelser hemma i Sverige.

Göran Karlsson, till vardags tjänstgörande på Marinbasen är chef för teknikerna:
– Det är en utmaning att se till att fartygen är i god status och körklara när ME01:s personal ansluter. Vi genomför därför kontinuerligt ronderingar och systemkontroller samtidigt som vi gör en del arbeten på fartygen.

I Port Said anslöt också en del ur ME01:s skyddsstyrka för att bevaka och skydda transporten sista delen av resan. Piratattackerna mot handelsfartyg i Adenviken har hittills i år varit dubbelt så många jämfört med samma tid förra året, enligt rapporter till Internationella handelskammarens särskilda enhet som jobbar just med piratverksamhet vid Afrikas horn. Sedan den 22 april har åtminstone 14 väpnade piratattacker avvärjts, medan ett grekiskägt fartyg med 26 ukrainska besättningsmedlemmar kapades norr om Madagaskar enligt ICC Live Piracy Report.

– Vi har genomfört ett antal skyddsåtgärder ombord på transportfartyget, samövat med besättningen och bevakar nu transporten tills vi går in i operationsområdet. Då går vi över till att skydda densamma i samverkan med en eskorterande fregatt ur EUNAVFOR, säger Niklas Bogestål, chef för skyddsstyrkan ombord.

Väl framme i Djibouti hamn, som blir den svenska insatsens bas, väntar en hektisk fas då fartygen skall dockas ur Eide Trader, föras in till kaj och driftsättas. För att göra detta kommer personal från både Karlskronavarvet, basbataljonen och delar ur ME01 att hjälpa till.

ME01 påbörjar arbetet i Adenviken med att skydda och eskortera fartyg som tillhör FN:s livsmedelsprogram den 15 maj.