Stridsfordon på väg till Afghanistan

Teknikerna vid Mekanikerskolan på P 4 förberedde under vecka 17 de stridsfordon som ska till Afghanistan.

Alla hjälps åt att få vagnen klar i tid. Foto: Eric Vallgren
Johan Lennartsson har lett det tekniska arbetet.
Johan Lennartsson har lett det tekniska arbetet. Foto: Eric Vallgren
Johan Lennartsson har lett det tekniska arbetet. Foto: Eric Vallgren

Inom kort ska en stridsfordonspluton ge sig av ned till Afghanistan. De är den första styrkan som har med stridsfordon 90 från Sverige till Afghanistan. Under flera veckor har de övat tillsammans för att kunna agera som en professionell och samövad enhet. Och under senaste veckan har de varit i Skövde för att göra klart fordonen inför nertransporten.

Soldaterna har jobbat på i högt tempo med vagnarna och tillhörande materiel för att hinna bli klara i tid.
– Deadline är torsdag lunch, mullrar chefsteknikern löjtnant Johan Lennartsson.

Då måste allt vara slutvisiterat och inlämnat. Efter det ska soldaterna till Livgardet i Stockholm för att packa sina personliga tillhörigheter samt väga in dessa. 

Att hålla en hög tillgänglighet trots avståndet mellan underhållet i Skövde och övningsterrängen i Stockholm har varit en av de största utmaningarna för teknikerna i denna styrka.
– En sådan sak som en spiralkabel tog två dagar att få fram, säger Johan Lennartsson. 

Något som har märkts är att många i gruppen har internationell erfarenhet. De är drivna och kompetenta. Inlärningen går väldigt fort eftersom det i de allra flesta fall handlar om ”avrostning” av kunskaper de redan har.

De som ingår i plutonen känner sig beredda, de är nöjda med utbildningen de har fått. Ställföreträdande plutonschefen Jimmie känner stort förtroende för plutonen och vet att de kommer lösa de uppgifter de ställs inför och avslutar:
– Vi är ju den styrka som har mest eldkraft och skydd av hela den svenska styrkan.