Sprängexperter utbildade

Kurs A049 med elever från flera förband i armén har genomförts vid Fältarbetsskolan på Ing 2. Eleverna blir efter kursen examinatorer i sprängtjänst, detta innebär att de kan kvalitetssäkra sprängutbildningen vid sina hemmaförband.

Sprängning av en bergsklack förbereds genom att borra spränghål. Foto: Janis Pilags/Ing 2
Kursdeltagarna samlade mitt i resultatet av sin sprängda bergsklack.
Kursdeltagarna samlade mitt i resultatet av sin sprängda bergsklack. Foto: Janis Pilags/Ing 2
Kursdeltagarna samlade mitt i resultatet av sin sprängda bergsklack. Foto: Janis Pilags/Ing 2

Att hantera spräng- och tändmedel i olika former är en kunskap som behövs i hela Försvarsmakten. Ing 2 är funktionsansvarigt för sprängtjänsten och arrangerar kurser för att utbilda förbandens sprängexperter, så kallade examinatorer. Efter att ha gått kursen vid Ing 2 kan sedan examinatorerna anordna kurser för instruktörer vid sina hemmaförband.

Vårens kurs vid Fältarbetsskolan var tio dagar lång och hade elever från flera arméförband. Eleverna kom från Livgardet i Stockholm, P4 och Trängregementet i Skövde, Lv6 i Halmstad, Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå, Ledningsregementet i Enköping och från Ing 2 i Eksjö.

Utbildningen har omfattat teori i bergsprängningsteknik och Försvarsmaktens bestämmelser för utbildning i sprängtjänst. Eleverna kan nu tillverka tänd-, borr-, ladd- och sprängplaner. Efter praktisk utbildning på att använda tyckluftscontainer och bergborrar skedde borrning enligt egen framtagen borrplan. 13 hål med ett borrdjup på 50-150 centimeter borrades. Efter laddning och skyddstäckning med sprängmattor sprängdes berget med en total laddningsvikt av cirka fem kilo.
– Det blev ett mycket lyckat resultat, kommenterar kurschefen major Janis Pilags vid Fältarbetsskolan. Inget splitter åt något håll och berget sönderdelat enligt gjorda beräkningar.

Kurschefen och lärarna kapten Sven-Åke Sigfridsson, I 19 och löjtnant Michael Gullbo, Ing 2, är mycket nöjda med elevernas praktiska prestationer och uppnådda teoretiska kunskapsnivåer under kursen. Förbanden får hem duktiga sprängare.

Kompetensutveckling vid Fältarbetsskolan kan snart summeras

Första halvårets kompetensutveckling av personal börjar gå mot sitt slut. När de sex månaderna snart summeras kan man konstatera att fältarbetsfunktionen och Försvarsmakten fått ett rejält lyft i fältarbetsförmågor. Totalt har 26 kortare och längre kurser genomförts med ett sammanlagt deltagarantal på drygt 150 elever.