Spänt på koreanska halvön

Beredskapen har höjts i Sydkorea och hos de allierade USA och Japan. Samtidigt befinner sig alla förbandschefer vid sina förband. Inte sedan oktober 2006, i samband med Nordkoreas första provsprängning av en kärnladdning, har läget varit så spänt på den koreanska halvön.

För de fem svenska delegaterna i Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC) är dock situationen normal. Övervakningen fortsätter från uppehållsplatsen i Panmunjom, alldeles intill gränsen till Nordkorea, utan några beordrade begränsningar.

Orsaken till den spända situationen är provsprängningen av en nukleär laddning den 25 maj. I anslutning till provsprängningen avfyrades tre kortdistansrobotar med 130 kilometers räckvidd – som kan nå både Sydkoreas huvudstad Seoul och den japanska huvudstaden Tokyo.

Den allmänna politiska bedömningen är att detta är en väl medveten nordkoreansk strategi att försöka komma i en gynnsam bilateral förhandlingsposition med den nytillträdda amerikanska Obama-administrationen. Röstläget mellan Syd- och Nordkorea är mycket ansträngt, framför allt sedan president Lee, tillträdde 2007. Han har till skillnad från sina två tidigare företrädare hävdat att deras så kallade "Sunshine Policy" måste ersättas med krav på nordkoreanska åtgärder främst vad gäller mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling.

Allt kan sägas ha startat i samband med den årliga vårövnigen där de amerikanska förbanden, 28 500 till antalet i Sydkorea, samövar med sydkoreanska förband i avskräckande och försvarssyfte – i enlighet med stilleståndsavtalet från 1953.

I april genomförde Nordkorea en sattelituppskjutning som av de flesta bedömare anses vara en förtäckt missiltest av deras långräckviddiga Taepodong II med möjlighet att nå bland annat USA:s västkust. FN:s Säkerhetsråd kunde enhälligt uttala ett fördömande vilket resulterade i att Nordkorea sa upp alla tidigare ingångna avtal och krävde en ursäkt och återtagande av det så kallade Presidential Statement.