Skarpövningar avslutade Reccex

Reccex innehöll också övningar med skarpa ämnen för att nationerna skulle få testa egna instrument och egen skyddsutrustning.

Danska CBRN-förbandet på väg från tillpassningskontroll. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
En instruktör berättar om de olika momenten som ska utföras.
En instruktör berättar om de olika momenten som ska utföras. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Deltagarna får själva prova på att detektera farliga ämnen.
Deltagarna får själva prova på att detektera farliga ämnen. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Efter genomförd skarpövning saneras deltagarna noggrant.
Efter genomförd skarpövning saneras deltagarna noggrant. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
En instruktör berättar om de olika momenten som ska utföras. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Deltagarna får själva prova på att detektera farliga ämnen. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Efter genomförd skarpövning saneras deltagarna noggrant. Foto: Catarina Hanell / SkyddC

Reccex innehöll också övningar med skarpa ämnen för att nationerna skulle få testa egna instrument och egen skyddsutrustning, samtidigt som de fick mer ingående kunskap om olika ämnens detekterings- och saneringsmetoder.

CBRN-förbandens utrustning är särskilt framtagen för att skydda soldaterna när de arbetar i miljöer där det finns kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen. Exempel på sådan utrustning är ansiktsmask med filter, C-stridsdräkt, handskar och stövlar.

För att soldaterna ska känna trygghet med sin utrustning och sina metoder är det viktigt att de också får möjlighet att träna med skarpa ämnen som till exempel nervgaser och radioaktiva källor. Vid sådana tillfällen används dock mycket små mängder av ämnena och allt omgärdas av rigorösa säkerhetsbestämmelser. Skarpövningen börjar alltid med att deltagarna gör en tillpassningskontroll för att noggrant kontrollera att skyddsmask och kläder är tätslutande. Efter genomfört moment saneras sedan utrustning och soldater enligt särskilda rutiner.

Skarpövningarna avslutade den formella delen av övning Reccex och det var dags för deltagarna att packa ihop och ta hand om all materiel innan hemfärden påbörjades. Överallt hördes positiva kommentarer om övningen och alla var rörande överens om att Reccex varit mycket värdefull för utvecklingen av den nordiska CBRN-förmågan.

Övningsledaren Michael Magnesten sammanfattar erfarenheterna så här:

  • Våra metoder i Danmark, Finland, Norge och Sverige är, i stort, likartade, men ändå annorlunda.
  • Våra slutrapporter efter varje insats skiljer sig åt bland annat avseende nyttjandet av bilder vid dokumentation.
  • Reccex har givit oss en unik möjlighet till erfarenhetsutbyte och metodutveckling.
  • Reccex har visat att de nordiska länderna kan verka i ett sammansatt CBRN-förband.