Rikspolischefen besöker KS19

Sveriges rikspolischef Bengt Svensson har varit i Kosovo i veckan för att besöka den svenska poliskontingenten inom EULEX och passade då även på att besöka Camp Victoria och den svenska Kosovostyrkan. Syftet med besöket var att få en inblick i svenska KFOR och att få en helhetsbild över de svenska truppbidragen i Kosovo.

Rikspolischef Bengt Svensson, chef rikskrim Tommy Hydford samt Anders Hagqist tillsammans med Stf C MNMP E Petri Nylander. Foto: Therese Fagerstedt / Försvarsmakten
Chef Rikskrim Tommy Hydfors, rikspolischefen Bengt Svensson, Anders Hagqist, sandra Hultgren Stenström, KS19 CO Stefan Smedman och Arne Askros, chef skyttekompaniet.
Chef Rikskrim Tommy Hydfors, rikspolischefen Bengt Svensson, Anders Hagqist, sandra Hultgren Stenström, KS19 CO Stefan Smedman och Arne Askros, chef skyttekompaniet. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten
Chef Rikskrim Tommy Hydfors, rikspolischefen Bengt Svensson, Anders Hagqist, sandra Hultgren Stenström, KS19 CO Stefan Smedman och Arne Askros, chef skyttekompaniet. Foto: Therese Fagerstedt/ Försvarsmakten

Det var intresse för KFOR:s verksamhet och en önskan om en helhetsbild av alla de svenska truppbidragen i Kosovo, även sett från det militära perspektivet, som lockade rikspolischefen Bengt Svensson till Camp Victoria och KS19.

Under en förmiddag presenterades den svenska styrkans mandat och uppdrag samt KFOR:s ansvarsområden, framfört av Arne Askros, chef för skyttekompaniet.

Den multinationella militärpolisen som består av militärpolis från Sverige, Finland, Irland och Tjeckien fick också tillfälle att visa runt rikspolischefen och berätta om den verksamhet som bedrivs inom ramen för KFOR. 

KFOR löser inga polisiära uppgifter med lokal anknytning i Kosovo utan det är Kosovo Police (KP) i samarbete med EULEX som ansvarar för utredningar och brottsbekämpning.

Men den multinationella militärpolisen på Camp Victoria har ansvaret att se till att soldaterna följer nationella och internationella lagar och de har polismans befogenheter inom försvarsmakten.
– Svenska soldater lyder under svensk lag även under en insats utomlands och vår uppgift är att se till att den allmänna ordningen och säkerheten upprätthålls, säger Petri Nylander, ställföreträdande chef för den multinationella militärpolisen inom KFOR (MNMP E).

Rikspolischefen och Multinational military Polis Element var nöjda med besöket vid KS19 och förhoppningen efter mötet är att samarbetet mellan den svenska kontingenten och EULEX kan fortsätta utvecklas.