Reparation stundar för HMS Trossö

Staben flyttar i land för att leda korvetterna i Adenviken medan stöd- och ledningsfartyget HMS Trossö repareras på varv. Jeddah shipyard i Saudiarabien har utsetts som lämpligt varv och i veckan bogseras fartyget med besättning dit.

HMS Trossö ligger ankrad i Adenviken men skall kommande vecka bogseras till Jeddah shipyard för reparation. Foto: Hannah Larsson

Många har engagerat sig för att stöd- och ledningsfartyget HMS Trossö ska bli reparerat. När hon låg vid kaj i Djibouti kom en man förbi med en lapp som han ville skulle komma kaptenen tillhanda. Han erbjöd sig att laga fartyget och hade nedtecknat sina kvaliteter – han var snickare, svetsare, rörmokare och dykare. Dessvärre hade han ingen torrdocka att tillgå, vilket var nödvändigt för reparationen.

Jeddah shipyard

Insatsen i Adenviken har för svenska styrkans del fortsatt i stort sett som vanligt med HMS Trossö ankrad en bit ut i bukten. Men för att få alla enheterna fullt funktionella, krävs att det trasiga lagret i propellerhylsan lagas.

Efter rekognoscering av varv i området, har det saudiarabiska Jeddah shipyard utsetts som mest lämpligt. Det har flera torrdockor, varav en har reserverats för HMS Trossö i en till två veckor.

– Om man liknar det som har hänt Trossö med en framhjulsdriven bil, så är det båda hjullagren som har gått, förklarar maskintjänstegrenschef Michael Lundström. När man har dragit ut propelleraxeln, så kommer man få en uppfattning om varför lagren inte fått tillräcklig kylning och smörjning, vilket troligen orsakade haveriet.

Roligt att se varvet

Besättningen på HMS Trossö stannar kvar ombord, förutom den personal som ingår i staben eller är stödfunktioner till densamma. De grupperar på franska flygbasen i Djibouti och fortsätter att leda insatsen därifrån och hålla sambandet med HMS Trossö.

– Jag tycker att det ska bli roligt att se hur ett utländskt varv fungerar. Jobbar de hela dygnet i hettan och hur ser organisationen ut? De flesta av Trossös besättning ser positivt på varvsvistelsen som en bit på vägen att få henne att fungera igen. Det här ger ökad kunskap och erfarenhet, tycker Michael Lundström.

Experter från Karlskrona

Ett team från Kockums i Karlskrona flygs ner för att riva ut propelleraxeln och reparera lagret. Till sin hjälp har de kompetens och arbetskraft på Jeddah shipyard, och av Trossös maskinister.

När HMS Trossö väl är lagad, ansluter hon korvetterna som under reparationen genomfört verksamhet som tilldelats dem av den EU-ledda operationens högsta ledning.