Registerförband under luppen

För att kunna delta i fredsfrämjande insatser under ledning av FN, EU eller Nato har Sverige bland annat anmält SE 02 som ett styrkeregisterförband. En förutsättning före insats är att förbandet utvärderats i flera steg och därmed visat förmåga att vara kompatibelt med andra nationers förband.

Maingaten till campen. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten
Den tekniska personalen följer upp materiel och underhållsstatusen.
Den tekniska personalen följer upp materiel och underhållsstatusen. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten
Inför varje flyguppdrag planerar piloterna sitt pass noggrant.
Inför varje flyguppdrag planerar piloterna sitt pass noggrant. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten
Förutom ordinarie flygplanstjänst övas soldaterna även i kamrathjälp.
Förutom ordinarie flygplanstjänst övas soldaterna även i kamrathjälp. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten
Den tekniska personalen följer upp materiel och underhållsstatusen. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten
Inför varje flyguppdrag planerar piloterna sitt pass noggrant. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten
Förutom ordinarie flygplanstjänst övas soldaterna även i kamrathjälp. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten

För stridsflygenhet 02 (SE 02) kvarstår den sista delen av det tredje utvärderingssteget, själva förbandsprövningen. Först därefter kan förbandet ingå som fullvärdiga deltagare i insatser ledda av EU eller Nato.

SE 02 är ett styrkeregisterförband som ska kunna skickas ut i världen för att lösa kriser och oroshärdar på alla konfliktnivåer, bland annat inom ramen för PFF, Partnerskap För Fred. För Sveriges del handlar det om att kunna genomföra insatser i en konflikt som uppstår i Europa eller i dess närhet.

Förbandet samlat för generalrepetition

I veckan är det är första gången hela förbandet SE 02 är samlat och övar tillsammans i det tältläger som byggts upp på flottiljen som är tänkt att användas vid en insats. Före övningen har förbandet haft utbildningsveckor och deltagit i "demoweek" där vissa förmågor prövats av Nato. Innan SE 02 genomför den slutliga prövningen, som sker under övningen Loyal Arrow i sommar, gör förbandet alltså ett sista genrep för att utvärdera de olika uppgifter och förmågor som senare kan efterfrågas för en insats inom ramen för PFF. Under veckan har förbandet synats i sömmarna av svenska evaluerare för att rätta till eventuella brister och för att stärka och utveckla sina förmågor.

Kraven som ställs på registerförbanden är fordrande då de bland annat ska bevisa att de i grunden kan fungera i en internationell miljö, lösa ställda uppgifter enligt specificerade rutiner och därefter bedömas enligt NATO/PFF:s utvärderingsprocess. 
– Det är Sverige själva som efterfrågat denna typ av utvärdering av förbandet. Mycket handlar om att, vi vill vara säkra på att vi verkligen levererar det som efterfrågas för att "jacka" in i den redan förutbestämda strukturen, säger ställföreträdande chef SE 02, major Roger Bökman.

Enligt Mikael Modin, utvärderingsansvarig för den logistikdelen av flygplanstjänsten, har förbandet ett gyllene tillfälle.
– Under den här veckan kan de öva på händelser från det allra minsta störmomentet till det största och därefter bege sig till Vidsel väl förberedda inför den slutliga utvärderingen.