Reccex 2009

SkyddC står som värd för en internationell övning benämnd Reccex (Nordic CBRN reconnaissance exercise).

Foto: Catarina Hanell
Flaggspel på SkyddC kaserngård.
Flaggspel på SkyddC kaserngård. Foto: Catarina Hanell
Förevisning av finsk CBRN-skyddsmateriel.
Förevisning av finsk CBRN-skyddsmateriel. Foto: Catarina Hanell
Norsk prob för detektering av radioaktiva ämnen.
Norsk prob för detektering av radioaktiva ämnen. Foto: Catarina Hanell
Flaggspel på SkyddC kaserngård. Foto: Catarina Hanell
Förevisning av finsk CBRN-skyddsmateriel. Foto: Catarina Hanell
Norsk prob för detektering av radioaktiva ämnen. Foto: Catarina Hanell

Övningen genomförs den 4 - 14 maj i Umeå med deltagare från Finland, Norge och Danmark. Från Sverige deltar CBRN-förband ur SkyddC samt förband ur I 19/UG 61 (bland annat delar av hemvärnsförbanden i Västerbotten). Det övergripande målet med övningen är att öka nordisk samverkan samt att multinationellt träna och utbyta metoder och erfarenheter i syfte att kunna agera i sammansatta CBRN-förband inom ramen för en internationell insats (FN, EU, Nato). Fokus under övningen ligger på rekognosering, detektering och kartläggning av farliga ämnen i olika miljöer. Totalt deltar kring 300 personer och Sverige bidrar med övningsledning, support, en CBRN-underrättelsegrupp samt hemvärn.

Nationerna anlände under helgen och de två första dagarna har främst ägnats åt förberedelsearbete inför kommande insatser. Under tisdagen genomfördes också en förevisning då länderna visade och berättade om sin CBRN-skyddsmateriel. Det var ett mycket uppskattat moment då kännedom om varandras materiel och förmågor är grunden för att kunna verka tillsammans.

Efter denna mjukstart trappas nu övningen successivt upp och på onsdag genomförs de första momenten. Varje land gör tre insatser vardera under två dagar då de bland annat övar detektering med instrument samt provtagning. Själva scenariot för övningen är en fredsbevarande insats i det fiktiva landet Bottnialand där det pågått väpnad konflikt mellan de nordliga och sydliga delarna under flera år. De stridande parterna har nu undertecknat en fredsöverenskommelse och beslut har fattats om att sända en multinationell fredsbevarandestyrka - BFOR - till Bottnialand. Då man vet att det finns lager av kemiska vapen i landet och fått underrättelser om att det pågår smuggling av radioaktivt material ingår CBRN-förmågor i styrkan.

Program

  • 6/5 - 7/5: CBRN-övningar
  • 8/5: Övningsförberedelser 
  • 9/5 - 10/5: CBRN-övning
  • 11/5 - 12/5: Skarpövning
  • 13/5: Erfarenhetsutbyte och avslutning
  • 14/5: Hemtransport