Lyckat prov med gripklo i storformat

Det kroatiska företaget DOK-ING har testat sin nya minröjningsmaskin MV-4 vid Swedec testanläggning i Eksjö. I samband med testerna passade man också på att för första gången visa prov med ett extraverktyg, en stor gripklo, till den fjärrstyrda minröjaren.

Minröjningssystemet visade prov på en god manöverbarhet. Foto: Katarina Forsberg/Försvarsmakten

Tanken är att MV-4 utrustad med gripklo kan bli ett kraftfullt instrument i svårforcerade miljöer. Provet visade att prognosen är god för en minröjare som också kan användas till att flytta bilar, plocka undan sprängladdningar eller annat farligt material medan föraren fjärrstyr hela ekipaget på tryggt avstånd.

En av Swedec uppgifter är att bedriva en omfattande utvecklings- och testtestverksamhet av såväl metoder och handböcker som materiel och sensorer inom ammunitions- och minröjningsområdet. I Eksjö finns två unika testanläggningar, en maskintestbana samt en hund- och sensorbana. Testbanorna används även av internationella samarbetspartners inom nätverket International Test and Evaluation Program for Humanitarian Demining (ITEP), en internationellt erkänd kvalitetsstämpel för materiel som ska användas inom humanitär minröjning.

Det är inte första gången det kroatiska företaget DOK-ING besöker Swedec och testanläggningen vid Norra Kulla för att testa sina nya minröjningssystem. Via nätverket ITEP gör Swedec ett helt oberoende test av olika systems minröjningsförmåga, allt enligt den Europiska Standardiseringskommittén CEN:s riktlinjer. Genom att även FN i sin IMAS (International Mine Action Standards) hänvisar till dessa riktlinjer så är testmetoden och resultaten globalt accepterade. Testerna görs med ett bestämt antal minatrapper liggande på tre olika nivåer i tre olika jordmåner. Swedec personal gör därefter ingen värdering av systemet i sig utifrån testresultatet. Däremot rapporteras resultatet in till ITEP:s hemsida som är öppen för alla som söker information om olika fabrikat och modeller av maskinella minröjare. Läsaren kan sedan själv bilda sig en uppfattning om maskinens verkliga förmåga jämfört med vad fabrikanten lovat i sina datablad.

I samband med det reguljära testet av den kroatiska minröjaren passade företaget på att montera på det nyligen framtagna redskapet, en stor gripklo, för att prova dess förmåga på en preparerad bana. Systemet klarade likaväl att lyfta undan en stor bil som stod i dess väg som att finmanövreras för att avlägsna en mina. Dessutom kunde den effektivt ta sig igenom ett hinder av taggtråd genom att helt enkelt klippa sönder tråden. Allt medan hela ekipaget fjärrmanövrerades.

Testerna av det nya redskapet är ännu bara ett första stadium av utvecklingsarbetet. Väl i drift kan det dock finnas många användningsområden, till exempel att snabbt och riskfritt för människan forcera fram i rasmassor, avlägsna farliga föremål så som misstänkta sprängladdningar och flytta på andra farliga hot samt operera i för människan livsfarliga miljöer.