Premiär för unikt bombtransportsystem

Klockan 07.00 tisdag den 28 april fick Swedec ett efterlängtat beslut om användning av det nya bombtransportsystemet Transportsystem OXA (OXA -oexploderad ammunition). Redan samma dag var transportsystemet med personal på väg ned till Stena Recykling i Malmö. Uppdraget var att stödja polisens bombgrupp med omhändertagande av två granater som av okänd anledning hamnat i återvinningsföretagets metallinsamling.

OXA Transportsystem för säkra transporter av odentonerad ammunition och bomber. Foto: Försvarsmakten/Swedec

Det är tre nya transportsystem som nu finns på plats i Eksjö Garnison. Två med benämningen Transporsystem OXA, hanterar konventionell, fabrikstillverkad ammunition eller IED (Improvised Explosive Device), terroristbomber i dagligt tal. Det tredje systemet kallas Transportsystem OXA/BC och hanterar även sprängladdningar med biologiska eller kemiska ämnen.

Enkelt uttryckt fungerar systemet som ett bombsäkert ägg monterat på en lastbil. Ammunitionen eller bomben lastas in i en gastät kammare som finns i kompositcontainern. Hela systemet kan manövreras på fyra olika sätt. Det kan fjärrmanövreras, styras med knappar i manöverskåpet, med kabel samt med krok- och linsystem. När väl luckan till kammaren är stängd kan en detonation ske utan risk för vare sig personal eller materiel i närheten. Systemet är världsunikt och har tagit fyra år att utveckla, säkerhetskraven har varit mycket högt ställda.

Projektledare Dan Johansson vid Swedec:
– Kamrarna är inbyggda i 20-fotscontainrar och transporteras på en civil rullflakslastbil eller en min- och splitterskyddad rullflakslastbil. De är tillverkade av extra höghållfast och seghärdat stål och ska tåla upprepade detonationer. Det tredje systemet, även anpassat att hantera kemiska och biologiska laddningar, är något mindre i storlek.
– Om vi misstänker en detonation eller läckage av objektet som är inneslutet i systemet ansluts indikerings- och luftprovtagningsinstrument för att fastställa vilket ämne som skall omhändertas genom sanering. Fas 1 i saneringen är gasdestruktion genom förbränning och därefter Fas 2 som är vätskesanering. Denna saneringscykel är mycket tidskrävande verksamhet, för att restprodukten skall bli ofarlig.

Systemen med utbildad personal kommer fysiskt att finnas i Eksjö och kan nyttjas som ett nationellt stöd om behov uppstår.
– Skulle t ex polisen i Stockholm kontakta Swedec för att få hjälp med en misstänkt terroristbomb i centrala staden kan vi vara på plats inom några timmar. När bomben väl är inne i kammaren och luckan är stängd kan bomben gå till detonation även om vår personal står direkt utanför systemet. Förmodligen kommer vi inte ens höra smällen därinne, berättar Dan Johansson.

Att det finns behov för denna nya typ av säker ammunitionstransport fick Swedec erfara bara timmar efter det att det formella användningstillståndet var klart. Polisen i Malmö behövde hjälp att forsla bort vad man misstänkte var två stora, skarpa granater som upptäckts i metallåtervinningsstationen på Stena Recykling i Malmö hamn. Väl på plats kunde Swedec personal forsla bort den första granaten redan samma kväll för oskadliggörande morgonen efter. Granat nummer två omhändertogs nästa dag och transporterades upp till Eksjö, utan någon fara för allmänhet, bebyggelse eller egen personal.

Som helhet var insatsen mycket lyckad och vårt nya system lever upp till förväntningarna, trots vissa inkörningsproblem sammanfattar Dan Johansson. Det känns mycket bra att systemen nu är levererade och att vi har en beredskap att stödja såväl Försvarsmakten som det civila samhället.