Piratattack avvärjdes

Före gryning på tisdagen avvärjde korvetten HMS Malmö en piratattack mot ett fraktfartyg i Adenviken. Det svenska örlogsfartyget avlossade lysraketer och varningsskott mot de misstänkta sju piraterna som gav upp attacken. De kvarhålls i avvaktan på beslut om bevisläget anses tillräckligt att gå vidare i utredningen.

Svenska sjömän ur EUNAVFOR griper de misstänkta piraterna. Foto: Mats Nyström/Combat Camera
HMS Malmö närmar sig det misstänkta piratfartyget. Kulspruteskyttarna har högsta beredskap.
HMS Malmö närmar sig det misstänkta piratfartyget. Kulspruteskyttarna har högsta beredskap. Foto: Mats Nyström/Combat Camera
De misstänkta piraternas båt bordas.
De misstänkta piraternas båt bordas. Foto: Mats Nyström/Combat Camera
Här i Adenviken sker ingripandet. Klicka för större bild.
Här i Adenviken sker ingripandet. Klicka för större bild. Foto: Försvarsmakten
HMS Malmö närmar sig det misstänkta piratfartyget. Kulspruteskyttarna har högsta beredskap. Foto: Mats Nyström/Combat Camera
De misstänkta piraternas båt bordas. Foto: Mats Nyström/Combat Camera
Här i Adenviken sker ingripandet. Klicka för större bild. Foto: Försvarsmakten

På morgonen innan gryning skickade ett fraktfartyg i Adenviken nödanrop till omkringliggande fartyg. Hon blev angripen av piratbåtar, så kallade skiffs, och sade vara sig beskjuten.

HMS Malmö befann sig i närheten och fick order att ingripa. Vid framkomst skickade HMS Malmö ut varningar till de två skiffsen, enligt fastslagen rutin vid ingripande, och avlossade lysraketer för att se och dokumentera den pågående piratattacken.

Flyktförsök

Bägge skiffsen försökte fly och HMS Malmö tog upp jakten efter en. Man uppfattade att föremål kastades överbord från skiffen. Efter cirka 20 minuters efterföljande gav de misstänkta piraterna upp. Skyddsstyrkan bordade skiffen.

De sju misstänkta piraterna belades med handfängsel och togs ombord på korvetten medan skyddsstyrkan undersökte och dokumenterade skiffens utrustning. Beslag som kan komma att användas som bevis i en eventuell rättslig prövning säkrades. Chefen för den svenska styrkan, kommendörkapten Magnus Jönsson, beslutade att de sju misstänkta skulle kvarhållas.

Inväntar order

I nuläget väntar ledningen för ME01 order från EUNAVFOR:s högsta ledning kring hantering av de misstänkta piraterna. EU har avtal med Kenya om utlämning av misstänkta pirater för rättslig prövning.

Ingen svensk besättningsman har blivit fysiskt skadad vid ingripandet.

Se ingripandet på Försvarsmaktens kanal på YouTube (nytt fönster)