Pågående insatser på agendan när ÖB Sverker Göranson besökte Bryssel

Såväl pågående insatser som utvecklingsfrågor stod på agendan när EU:s militärkommitté sammanträdde tidigare i veckan. För ÖB Sverker Göranson var det första deltagandet i detta forum där han gav en första presentation inför det kommande svenska EU-ordförandeskapet.

Effektivt utnyttjande av EU:s stridsgrupper, stärkt samordning av militär och civil krishantering samt ökat samarbete kring havsövervakning, var några av de områden som han lyfte fram i sitt anförande.

Försvarscheferna från EU:s medlemsstater möts i Bryssel två gånger per år för att diskutera aktuella frågor och framtida utveckling. Tillsammans med sina EU-kollegor avhandlade ÖB Sverker Göranson denna gång unionens pågående, eller nyss avslutade, insatser i Bosnien och Hercegovina, Tchad och utanför Somalias kust.

Europeiska Unionens breda och aktiva internationella engagemang inom krishanteringsområdet är tydligt och vikten av gemensamma ansträngningar betonades särskilt. Därutöver behandlades flera, inte minst tekniska utvecklingsinitiativ, som startats för att framöver ytterligare kunna stärka EU:s kapacitet att hantera internationella kriser. Sverige deltar aktivt i detta arbete samtidigt som vi också bidrar med styrkor till EU:s pågående insatser.

ÖB Sverker Göranson deltog också i ett möte vid Natohögkvarteret tillsammans med kollegorna från de 42 länder som bidrar till den Natoledda insatsen i Afghanistan (ISAF). Mötet ingick som en del i Natos militärkommittés möte.  Ländernas truppbidrag och situationen i Afghanistan diskuterades ingående. Insatsen i Afghanistan kommer fortsatt att dominera Natoagendan, vilket inte minst återspeglas i toppmötesdeklaration om Afghanistan. Deltagande i Nato-Isaf-möten är en positiv möjlighet för Sverige att ge vår syn på Afghanistan insatsens utveckling samt att ta del av erfarenheter från övriga truppbidragande nationer och Afghanistans företrädare.

Det svenska engagemanget i Afghanistan är långsiktigt och högt prioriterat. I december 2008 fattade riksdagen beslut om att förstärka det svenska bidraget upp till 500 personer. För uppbyggnaden av Afghanistan är det avgörande att de afghanska säkerhetsstrukturerna fortsätter att utvecklas.