Övning ger färdighet

Det har gått snart två månader sedan IA 09 inledde sin beredskap den första april 2009. En relativt kort period, men likväl innehållsrik. Bland annat har en del av förbandet skickats till Afghanistan, och de delar som finns kvar hemma i Sverige ligger inte på latsidan.

Övning i att sätta dropp på en skadad soldat . Foto: Caroline Johansson/Försvarsmakten
Hög koncentration när man tar sig fram genom terrängen.
Hög koncentration när man tar sig fram genom terrängen. Foto: Caroline Johansson /Försvarsmakten
Hög koncentration när man tar sig fram genom terrängen. Foto: Caroline Johansson /Försvarsmakten

Övergången mellan kompletterande utbildning och beredskap innebär inte att man slutar träna och öva, snarare tvärtom. Man arbetar ständigt med att förbättra och utveckla sig.

En solig dag i maj vecka 19 innebar för 1:a pluton i IA 09 att det skulle övas med skarp ammunition på Kvarns skjutfält, mellan Linköping och Motala. De befann sig i Kvarn för att underhålla sina kunskaper under sin beredskapstid som pågår fram till nästa höst.

En kommande insats innebär en verklighet där det krävs att man är redo att tillämpa sina kunskaper i konkreta situationer och fungera tillsammans. Därför genomfördes bland annat övningar som denna, där plutonen ska ta sig in i skogen och mot en utsatt fiende, för dagen bestående av mindre rebellgrupper (fiktiv).

Kommunikation, hantering av skarpladdade vapen och framkomlighet är färdigheter som tränas, även sjukvårdsrutiner och förmågan att hantera och ta hand om en skadad kamrat. Alla delar är viktiga inför den dag då det ska genomföras i på allvar.

Under beredskapstiden kommer verksamhet av det här slaget att vara återkommande för att bibehålla förbandets duglighet och möjlighet att rycka in när det hettar till någonstans i världen. Redan nu är beredskapsförbandet IA 09 väl rustade och redo för kommande uppgifter.