Öppen föreläsning vid Markstridsskolan

Markstridsskolan vill ta vara på den forskning som görs inom Försvarsmakten och förmedla detta på ett bra sätt.

Karl Ydén, forskare verksam vid Försvarshögskolan och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Foto: Maria Kvarnmarker/Försvarsmakten

Igår höll Karl Ydén, forskare verksam vid Försvarshögskolan och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, ett föredrag kring sin avhandling Kriget och karriärsystemet. Han talade om det militära yrkets utveckling och förändring, om vilka krav som ställs på en insatschef idag och vilka utmaningar Försvarsmakten som organisation står inför. Ydéns forskning fokuserar på organisationsutveckling och professionalism.
– I min roll ingår att hålla kontakt med skolor och förband, säger Karl Ydén.