Officerare genomför internationell stabsutbildning

Under tre veckor har två officerare ur Ing 2:s insatsorganisation genomfört en multinationell stabsutbildning vid Försvarets internationella centrum, Swedint, för att vara bättre förberedda vid en internationell insats. Kursen, som är en certifierad FN-kurs, genomfördes uteslutande på engelska. Nästa steg för att förbereda insatsorganisationen för internationella uppdrag är att sända ytterligare officerare på kurs vid Swedint.

Integration av elever från 22 nationer på internationell stabskurs. Foto: Peder Hertzberg/Ing 2
Multinationella diskussioner skedde även under raster i det intensiva programmet på UNSOC.
Multinationella diskussioner skedde även under raster i det intensiva programmet på UNSOC. Foto: Peder Hertzberg/Ing 2
Multinationella diskussioner skedde även under raster i det intensiva programmet på UNSOC. Foto: Peder Hertzberg/Ing 2

Kursen som just är avslutad benämns United Nations Staff Officers Course (UNSOC) och omfattade stabsarbete på brigadnivå.
– Det har varit ett högt tempo och vår tid till reflektion och eventuell överläsning har varit minst sagt begränsad, säger de båda majorerna ur Ing 2, Peder Hertzberg och Jonas Larsson.
– Under de inledande två veckorna hade vi lektioner, för att få en kunskapsuppbyggnad om olika delar av FN-systemet. Efterhand varvades lektionerna med riktad utbildning i Military Decision Making Processs (MDMP) som är en metod för att planera militära operationer.

Under sista veckan genomfördes en så kallad Command Post Exercise (CPX). Denna stabsövning var integrerad med tre andra kurser som gick samtidigt vid Swedint. United Nations Police Commanders Course (UNPCC), United Nations Civilan Staff Officer Course (UNCIVSOC) och International Staff Assistant Course (IntSAC). Deltagarna i de fyra kurserna hade olika roller under övningen. De tre huvudaktörerna i en FN-ledd operation, civila, militära och polisiära enheter, med god hjälp av stabsassistentkursen, deltog samtidigt och på olika nivåer i planeringsprocessen. Totalt genomförde elever från ett 20-tal olika länder utbildningen. Kursen avslutades under trevliga former med utdelning av utbildningscertifikat och en imponerande inramning av arméns musikkår.

Ing 2 kommer också att skicka officerare till en kurs på bataljonsnivån, Partnership for Peace Junior Staff Officer Course (PfpJSOC). Även denna utbildning är tre intensiva veckor och kommer att tillföra fältarbetsförbanden värdefull kompetens för internationella insatser.