Officer anmäls till ansvarsnämnd

Livgardet anmäler en officer till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, PAN, för förolämpning av tjänsteman.

Anmälan grundar sig på en händelse i april då officeren körde för fort på militärt område, inte stannade på militärpolis tecken och senare även förolämpade militärpolisen.

Ärendet överlämnades till civil polis för utredning. Åklagaren valde emellertid att lägga ner utredningen om förolämpning.

Tjänsteförättande chef för Livgardet menar att även om ord står mot ord om vad som sades och att officerens beteende sedan tidigare varit mycket gott, så har en officer ett särskilt ansvar och måste uppträda på ett sådant sätt att dennes beteende aldrig kan ifrågasättas.

Om PAN finner att officeren gjort sig skyldig till det anmälda, föreslår Livgardet att officeren åläggs disciplinpåföljd i form av varning.