Nya kartor för insatsförsvaret

De första bladen i en helt ny rikstäckande serie med tryckta kartor har överlämnats av Lantmäteriet till Försvarsmakten. Kartorna är anpassade till internationella militära standarder.

Vid överlämningen av de första kartbladen. Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera

Med hjälp av den nya nationella militära kartserien kan Försvarsmakten utbilda, öva och genomföra insatser på samma typ av karta som man möter i alla internationella sammanhang. Behovet har intensifierat allteftersom det internationella deltagandet i militära övningar i Sverige har ökat. Inte minst kräver samarbetet med de nordiska grannländerna en internationellt anpassad kartprodukt.

– Kravet på ändamålsenligt geografisk information har ökat i takt med Försvarsmaktens internationella verksamhet. Våra svenska soldater behöver ha kartor med internationell standard även när de utbildas och övas här hemma inför internationella insatser, säger Leif Sundgren, tjänsteförrättande chef för Geoinfotjänsten vid Försvarsmakten.

I och med att Lantmäteriet började producera nya nationella kartor 2007 så öppnades möjligheten för Försvarsmakten att utveckla nya kartor till ett rimligt pris. Den nya kartserien är redan från början förberedd för militära påtryck i alla dess former.

– Försvarsmakten kommer att spara pengar eftersom vi slipper att ta fram kostsamma speciallösningar och beställa mindre serier av dyra anpassade kartor till exempel inför övningar.

Produktionen av den nya militära kartserien löper över ett år ungefär och går därefter över i förvaltning. Ett antal kartblad är prioriterade, främst över försvarsmaktens övningsfält, och de kommer att levereras först. Därefter sker produktionen från söder till norr med några undantag.